Waarom zitten de doeldagen voor dagbladjournalisten en de extra bovenwettelijke vakantiedag niet in het PKB?

Waarom zitten de doeldagen voor dagbladjournalisten en de extra bovenwettelijke vakantiedag niet in het PKB?

Antwoord

In het PKB zijn alleen arbeidsvoorwaarden opgenomen die voor álle werknemers onder de cao voor het Uitgeverijbedrijf gelden. Dat zijn dus arbeidsvoorwaarden uit de basisbepalingen in de cao. De functiegroepbepalingen voor onder andere dagbladjournalisten bevatten extra en/of andersluidende afspraken dan de basisbepalingen. Regelingen uit de functiegroepbepalingen kunnen dus niet standaard in het PKB worden opgenomen. Maar de cao staat in artikel 6.2 lid 3 en 4 toe dat op ondernemingsniveau andere besluiten kunnen worden genomen. 

cao werknemers