Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en freelancer?

Mijn opdrachtgever zegt wat en wanneer ik het werk moet doen. Is er nu sprake van een gezagsverhouding?

 

Antwoord

Er zijn drie criteria om te beoordelen of er sprake is van een dienstverband:

  • loonbetaling
  • persoonlijk arbeid, jij moet het werk zelf doen
  • gezag, je opdrachtgever is de baas en vertelt wat, hoe en wanneer je het werk moet doen

Voldoe je aan alle drie: dan is er sprake van een (verkapt) dienstverband, voldoe je aan een van de drie niet, dan is er geen sprake van een dienstverband. Vooral het verschil tussen instructie geven (dat mag altijd) en gezag uitoefenen is in praktijk lastig.

freelancers juridisch