Wanneer zal de verrekening door de werkgever plaatsvinden?

Wanneer zal de verrekening door de werkgever van de fiscale regeling plaatsvinden?

Antwoord

Het kan zijn dat er iets is afgesproken in de cao en anders is het aan de werkgever om het verrekeningsmoment te bepalen. De verrekening vindt meestal in december plaats.

nvj lidmaatschap