Wat is het aantal vakantiedagen bij een voltijdsbaan?

Is het aantal vakantiedagen in de cao voor het Uitgeverijbedrijf gelijk aan het aantal in de oorspronkelijke journalistieke cao's?

Antwoord

Het aantal vakantiedagen is vanaf 2015 24 dagen bij een voltijdbaan. Dat zijn 20 wettelijke en daarbovenop 4 bovenwettelijke vakantiedagen.

Dat betekent dat sommige journalisten erop vooruit zijn gegaan en andere zouden hebben moeten inleveren. Echter, voor de laatste groep geldt de regeling zoals die staat in de overgangsregeling, waardoor zij niet hoeven in te leveren.

 

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers