Wat is een persoonlijk keuzebudget?

Wat is een persoonlijk keuzebudget en wat is hierin opgenomen?

Antwoord

In het persoonlijk keuzebudget (pkb) wordt het individuele maatwerk gefaciliteerd. Het pkb is een bruto bedrag dat de werknemer naast het salaris ontvangt.

Hierin is opgenomen:

  • de vakantietoeslag
  • toeslag als compensatie voor het geen overwerk schrijven 
  • de waarde van het buitengewoon verlof.  

 Op bedrijfsniveau kan overigens voor een andere opbouw van het pkb worden gekozen.

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers