Wat zijn de voordelen van de cao Uitgeverijbedrijf?

Wat zijn de voordelen van de cao Uitgeverijbedrijf ten opzichte van de oorspronkelijke journalistieke cao’s uit het verleden?

Antwoord

Er is sprake van een volledig gemoderniseerde cao. Werknemers hebben veel meer zeggenschap over hun eigen arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsniveau

Veel meer dan in de oude situatie kunnen er afspraken gemaakt worden op bedrijfsniveau. Voorheen werd de cao soms als een keurslijf ervaren door uitgeverijen die hun accenten op een ander beleid wilden leggen, maar dat niet konden. Nu is het mogelijk om met de NVJ, redactieraad en/of redactiecommissie afwijkende afspraken te maken.

Journalistieke kernwaarden

De NVJ zit samen met de andere bonden aan het overleg met de werkgevers in het algemene gedeelte (centraal en decentraal overleg), en als exclusieve overlegpartner bij het journalistieke gedeelte. De NVJ heeft veel meer zeggenschap over de journalistieke kernwaarden.

Redactiestatuut

In de cao staat de verplichting van het redactiestatuut opgenomen, gespecificeerd naar de diverse elementen. Er wordt door partijen een minimumregeling overeengekomen, een modelstatuut of statuten. Dit statuut is van toepassing indien er om de een of andere reden nog geen statuut is. Zolang er geen nieuwe regeling bestaat, blijven de huidige statuten zoals omschreven in de tijdschriftcao’s als minimum gelden. Voor de overige blijven alle statuten zoals die nu al zijn afgesloten en in positieve zin afwijken van de afspraak redactiestatuut in de cao van kracht.

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers