Wordt vakantiegeld nu per maand in het PKB gestort en niet per mei betaald?

Wordt vakantiegeld nu per maand in het PKB gestort waardoor het niet, zoals we gewend zijn, als geheel beschikbaar komt in de maand mei?

Antwoord

Dat klopt. Met ingang van 2016 loopt het vakantietoeslagjaar van 1 januari tot en met 31 december. Het is aan jou om te bepalen wanneer je het PKB-saldo opneemt. Het saldo van het PKB kan bijvoorbeeld in maandelijkse termijnen, per kwartaal of aan het eind van het jaar worden uitgekeerd.

cao werknemers