Zijn er in de cao voor het Uitgeverijbedrijf afspraken gemaakt over kennismakingstrajecten?

Zijn er in de cao voor het Uitgeverijbedrijf afspraken gemaakt over kennismakingstrajecten voor jonge instromers?

Antwoord

Ja. Het aantal kennismakingstrajecten is zelfs uitgebreid. Jonge journalisten konden al aan een kennismakingstraject deelnemen bij dagbladen en vaktijdschriften en ook de publieks- en opiniebladen gaan een kennismakingstraject aanbieden voor instromers. Op termijn zal er één groot instroomfonds voor jonge journalisten komen.

cao cao uitgeverijbedrijf werknemers