Waarom de campagne Fotojournalistiek heeft een prijs?

De fotojournalistiek wordt bedreigd. Mediaorganisaties erkennen het belang van het vak niet. Zij betalen tarieven die geen recht doen aan de tijd en het vakmanschap die fotojournalisten aan nieuwsfoto’s besteden. Hierdoor wordt het voor een fotojournalist steeds moeilijker om rond te komen. De fotojournalistiek dreigt een hobby te worden. Er zijn nu al veel fotojournalisten die met ander werk hun fotojournalistiek werk moeten financieren. Dit is een bedreiging voor de onafhankelijke (foto)journalistiek, want het zijn juist deze fotojournalisten die beeldbepalende foto’s maken en een belangrijke bijdrage leveren aan het dagelijks debat.

Wat willen we bereiken met de campagne?

Doel 1

Bewustwording creëren bij fotojournalisten en mediaorganisaties over de misstanden binnen hun vak. Als we deze misstanden nu niet aan de orde stellen - en deze samen proberen op te lossen - dan is er geen toekomst voor het vak.

Doel 2

De eisen die de fotojournalisten op de landelijke actiedag op 25 januari 2019 stelden, zijn nog steeds niet ingewilligd. We moeten daarom doorgaan met het voeren van campagne om deze eisen alsnog binnen te halen.

Waarom moet elke fotojournalist mee doen?

Deze campagne gaat over jouw toekomst. Wil je als fotojournalist een professioneel tarief en de eisen van de landelijke actiedag binnenhalen dan moet je zelf - maar vooral samen met andere collega’s - hier voor knokken.

Door gezamenlijk op te trekken is er een kans dat de tarieven worden verhoogd. Het is daarom belangrijk dat je opnieuw, net als op de landelijke actiedag, aanhaakt. Hoe groter de groep die aan de acties meedoet, hoe groter de impact die we maken. 

Om de impact van de landelijke actiedag te illustreren:

  • Politici zoals Minister van Engelshoven (OCW) en Lodewijk Asscher (PvdA) hebben hun steun betuigd aan de fotojournalisten.
  • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft aangekondigd een onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid van collectief onderhandelen voor fotojournalisten.
  • De rechter in de zaak Ruud Rogier/De Persgroep heeft in een tussenvonnis aangegeven dat uurtarieven en tarieven van fotojournalisten in vaste dienst er wel degelijk toedoen in het bepalen van een ‘billijk tarief’.

Wat gaan we doen?

We gaan langdurig actievoeren, net zo lang tot nodig is, om te zorgen dat (een deel van) de eisen worden ingewilligd.

Hoe kun je meedoen?

  • Meld je aan voor de Nieuwsbrief ‘Campagne Fotojournalistiek heeft een prijs’ en volg de berichtgeving over de campagne en deel deze met collega’s.
  • Meld je aan om mee te denken en/of de handen uit de mouwen te steken bij belangenbehartiger Floor Milar, nvf@nvj.nl. Tijdens een van de eerstvolgende bijeenkomsten bespreken we waar we het komend jaar hulp en denkkracht bij nodig hebben.