Wat willen we bereiken?

Een betere positie voor programmamakers en meer waardering. Dat is mogelijk als programmamakers ook meer zeggenschap krijgen over de toekomst van programma’s en meer inspraak over budgetten.

Onze doelen zijn:

  • De positie van de programmamakers verstevigen én toekomstbestendig maken
  • De stem van programmamakers wordt beter gehoord bij omroepdirectie, NPO, politiek en publiek
  • Journalistieke en informatieve programmering krijgt een speciale status binnen de publieke omroep
  • Meer zekerheid en zicht op continuïteit voor programmamakers door duidelijke budgetten en afspraken
  • Betere afspraken over zeggenschap, werkdruk en arbeidsvoorwaarden