We eisen gelijk loon voor gelijk werk

Foto: Harmen de Jong

Wij vinden dat de tarieven voor fotojournalisten gerelateerd moeten worden aan wat journalisten in loondienst voor datzelfde werk verdienen. Ook vinden we het belangrijk wat een freelance (foto)journalist per uur verdient. Dit ligt in lijn met het tussenvonnis van de rechter in de zaak van twee freelance (foto)journalisten tegen De Persgroep.

Conform de cao Uitgeverijbedrijf is een redelijke ondergrens:

  • 60 euro per uur voor een startende fotojournalist
  • 80 euro per uur voor een ervaren fotojournalist
  • 100 euro per uur voor een zeer ervaren fotojournalist

Een stabiele samenleving heeft een stabiele arbeidsmarkt met gezonde lonen en tarieven nodig. De inkomenskloof tussen werknemers en freelancers moet worden gedicht. Vakmensen horen een uurtarief te kunnen verdienen, dat past bij de zwaarte van hun functie.

Wij onderschrijven daarom ook de tussenrapportage van de commissie-Borstlap. Hierin wordt geconstateerd dat de kloof tussen zzp’ers en werkenden in vast dienstverband onevenredig groot is. De commissie Borstlap pleit voor een universeel fundament voor alle werkenden om ze te beschermen tegen inkomensverlies bij ziekte of ouderdom. De commissie zet in op vergelijkbare arbeidsrechtelijke status voor werkenden met ongelijke onderhandelingspositie.

  • Ga hier naar de discussienotitie commissie Borstlap

Actienieuws in je mailbox

Blijf op de hoogte van de ontwikkeling van Fotojournalistiek heeft een prijs. Laat hier je e-mailadres achter.