Aanvraag WW-uitkering

Is je dienstverband beëindigd en heb je recht op een WW-uitkering? Bedenk dan dat je deze binnen een week na de eerste werkloosheidsdag moet aanvragen. Je inschrijven als werkzoekende moet je uiterlijk op de tweede werkdag na intreden van de werkloosheid doen. Het mag en kan natuurlijk ook eerder. Is de arbeidsovereenkomst via de rechter ontbonden, dan moet je een kopie van het verzoek- en het verweerschrift te kunnen overleggen. Ook heb je een kopie van de door de kantonrechter afgegeven beschikking of van de vaststellingsovereenkomst nodig. In beginsel zal het UWV op basis van die stukken tot de toekenning van een WW-uitkering overgaan.

Fictieve opzegtermijn

Het UWV Werkbedrijf houdt bij de vaststelling van de ingangsdatum van de WW-uitkering rekening met de zogenoemde fictieve opzegtermijn, de opzegtermijn die de werkgever bij een ‘gewone’ opzegging in acht zou hebben moeten nemen. Als de arbeidsovereenkomst is beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, is de duur van de fictieve opzegtermijn gelijk aan deze opzegtermijn.

Over deze periode wordt (nog) geen uitkering verstrekt, ook al hebben partijen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eerder eindigt.

In de onderhandelingen voorafgaande aan de beëindiging van een arbeidsovereenkomst wordt meestal geprobeerd om het zo te regelen dat de laatste dag van het dienstverband samenvalt met de laatste dag van de fictieve opzegtermijn. Hierdoor kan de (ex-)werknemer direct na de laatste loonbetaling aanspraak maken op WW.


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Advocaten & Juristen.