Opzeggingen en opzegtermijnen

Als sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak of een ontslag na twee jaar ziekte, dan moet de werkgever het UWV Werkbedrijf toestemming voor opzegging vragen. Daarna pas kan de werkgever daadwerkelijk opzeggen. Het UWV beoordeelt of de werkgever zijn wens te komen tot een einde aan het dienstverband voldoende heeft onderbouwd.

De werknemer kan zich vanzelfsprekend verweren, bijvoorbeeld omdat de bedrijfseconomische noodzaak niet vaststaat of omdat het afspiegelingsbeginsel niet juist is toegepast. En na twee jaar ziekte kan het verweer zijn dat herstel binnen een periode van zes maanden te verwachten valt. Het kan dan zijn dat het UWV de toestemming voor ontslag weigert. Dan loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door. Als het UWV wél de vergunning verleent, dan gelden verschillende opzegtermijnen.

Werkgever

Opzegtermijnen voor de werkgever zijn gerelateerd aan de duur van de arbeidsovereenkomst ten tijde van de opzegging.

  • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand;
  • 5 – 10 jaar: 2 maanden;
  • 10 – 15 jaar: 3 maanden;
  • Langer dan 15 jaar: 4 maanden.

In sommige cao’s zijn afwijkende opzegtermijnen opgenomen.

Werknemer

Ongeacht de duur van het dienstverband is de opzegtermijn voor de werknemer één maand, maar deze kan (onder voorwaarden) bij schriftelijke overeenkomst worden verlengd.

Overeenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd (tenzij dat recht voor beide partijen schriftelijk is overeengekomen) en loopt na het verstrijken van de afgesproken periode van rechtswege (vanzelf) af. Er geldt dan dus geen opzegtermijn.

Wel moet het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer dan zes maanden heeft geduurd, een maand van tevoren worden ‘aangezegd’. Blijft deze aanzegging achterwege, dan betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst doorloopt. Wél moet de werkgever dan een vergoeding ter hoogte van een maandsalaris betalen. Als de werkgever de aanzegging wel verstuurt, maar te laat dan wordt de te betalen vergoeding naar rato berekend.

Wanneer opzeggen?

Een opzegging moet altijd plaatsvinden tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door gebruik een andere dag daarvoor is aangegeven.


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Advocaten & Juristen.