Recht op een werkloosheidsuitkering

Na een ontslag op bedrijfseconomische gronden heb je recht op een WW-uitkering. In ieder geval is een arbeidsverleden van tenminste 26 gewerkte weken in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid vereist om hierop aanspraak te kunnen. Deze duurt dan drie maanden en kent een hoogte van 75% het laatstverdiende loon in de eerste twee maanden en vervolgens 70%, maar maximaal ter hoogte van het maximum-dagloon.

Als vervolgens voldaan wordt aan de zogenoemde ‘4 uit 5-eis’, dan wordt de uitkering na drie maanden verlengd. Dit betekent dat in de vijf jaar voorafgaand aan de werkloosheid in ten minste vier jaar werkzaamheden moeten zijn verricht. De WW-duur wordt verlengd met een maand per dienstjaar voor de eerste tien jaar werken en na tien jaar met een halve maand per dienstjaar, en duurt (afgezien van het overgangsrecht) maximaal 24 maanden. Via de cao Uitgeverijbedrijf en de cao Publieke Omroep is het derde WW-jaar verzekerd.

Startersregeling

De WW kent een regeling die het starten van een eigen onderneming moet vereenvoudigen. Deze regeling houdt in dat degene die werkloos is gedurende een half jaar de gelegenheid krijgt met behoud van een lagere uitkering (minus 29%, dus 70% minus 29% = 41%) een eigen bedrijf te starten. Als dat na een half jaar succesvol blijkt, wordt de uitkering beëindigd. Zo niet, dan wordt de uitkering voortgezet. Voorwaarde voor een aanspraak op de startersregeling is wel dat geen freelance-werkzaamheden voor de voormalig werkgever worden verricht.

Ook als geen gebruik kan worden gemaakt van de startersregeling, dan is freelancen naast de WW niet per definitie onmogelijk. Je moet een strikte urenverantwoording overleggen en er vindt verrekening plaats. De gewerkte uren worden definitief verrekend en in dit geval herleeft de WW niet als in de volgende maand minder wordt gewerkt. Het is verstandig in alle gevallen de website van het UWV te raadplegen en contact met de NVJ op te nemen.


Meer weten over freelancen en zelfstandig ondernemen? Kijk dan bij het dossier Freelancen.