Vrijwillige vertrekregeling

Vaak is in een sociaal plan een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. Werknemers krijgen dan de mogelijkheid om de organisatie te verlaten, in plaats van een eventueel gedwongen vertrek of herplaatsing in een mogelijk minder aantrekkelijke functie. Voordeel voor de werkgever is dat het aantal gedwongen ontslagen beperkt kan worden.

Remplacantenregeling

Soms is de keuze voor een vertrekregeling voor iedereen mogelijk en soms kan alleen voor een vrijwillig vertrek worden gekozen indien daardoor een collega uit dezelfde functiegroep kan worden ‘gespaard’. In dat geval spreek je van een remplacantenregeling.

Is in het sociaal plan een aanspraak op een ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag opgenomen, dan is voor een vrijwillig vertrek doorgaans ook een vergoeding beschikbaar. Die vergoeding is meestal wat lager.

Vaststellingsovereenkomst

Bij een vrijwillige vertrekregeling wordt de arbeidsovereenkomst doorgaans beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken rond het einde aan het dienstverband zijn vastgelegd. Het is goed om te melden dat een vrijwillig vertrek wegens bedrijfseconomische noodzaak en in het kader van een sociaal plan een mogelijke werkloosheidsuitkering niet in gevaar brengt.


Meer weten?

Neem contact op met de afdeling Advocaten & Juristen.