Vrijwillige vertrekregeling

Vrijwillig vertrekregeling

Vaak is in een sociaal plan een vrijwillig vertrekregeling opgenomen. Een dergelijke regeling geeft de werknemers de mogelijkheid ervoor te kiezen de organisatie te verlaten, vooruitlopend op een eventueel gedwongen vertrek of herplaatsing in een mogelijk minder aantrekkelijke functie. Voor de werkgever biedt een vrijwillig vertrekregeling een mogelijkheid het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden.

Remplacantenregeling

Soms is de keuze voor een vrijwillig vertrekregeling in alle gevallen mogelijk en soms kan alleen voor een vrijwillig vertrek worden gekozen indien daardoor een ander uit dezelfde functiegroep kan worden ‘gespaard’.  Een dergelijke regeling wordt wel een ‘remplacantenregeling’ genoemd.

Indien in het sociaal plan een aanspraak op een ontslagvergoeding bij gedwongen ontslag is opgenomen, dan is voor een vrijwillig vertrek doorgaans ook een vergoeding beschikbaar. Die vergoeding is meestal wel wat lager.

Vaststellingsovereenkomst

Bij het gebruik maken van een vrijwillig vertrekregeling wordt de arbeidsovereenkomst doorgaans beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de afspraken rond het einde aan het dienstverband zijn vastgelegd. Het is goed om te melden dat een vrijwillig vertrek wegens bedrijfseconomische noodzaak en in het kader van een sociaal plan, een mogelijke werkloosheidsuitkering niet in gevaar brengt.