Werkwijze NVJ Rechtshulp

Wat we doen

Onze advocaten en juristen zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht, persvrijheid, het contractenrecht en auteursrecht. 
We hebben uitgebreide kennis van de mediasector en kunnen je adviseren en bijstaan als je problemen hebt met je werkgever of opdrachtgever. 
Ook bieden we hulp bij schending van je persvrijheid via de Balie Persvrijheid

Reglement Rechtshulp

In het Reglement Rechtshulp lees je wie in welke situaties gebruik kan maken van de rechtshulp van de NVJ.

Voor wie

 • Je moet lid zijn van de NVJ.
 • Als je NVJ Basislid of betalend NVJ Studentlid bent, krijg je maximaal 2 uur juridisch advies per kalenderjaar.
 • Ben je NVJ Compleetlid of NVJ Young Professional-lid dan krijg je ook rechtsbijstand. Na 1 jaar lidmaatschap betaalt de NVJ ook de kosten verbonden aan een rechtszaak

Waarvoor

 • Je vraag heeft betrekking op je eigen situatie.
 • Het probleem bestond nog niet toen je lid werd van de NVJ of in de eerste drie maanden van je lidmaatschap.
 • Je vraag houdt verband met je journalistieke werk of werk dat daaraan gerelateerd is.
 • Je probleem of vraag heeft betrekking op het arbeidsrecht, persvrijheid, contractenrecht of een van de andere rechtsgebieden waar wij je hulp bij kunnen bieden. Een overzicht met toelichting van onze rechtsgebieden vind je hier.
 • De eventuele wederpartij is in Nederland gevestigd en het Nederlands recht is van toepassing.

Waarvoor niet

 • De NVJ zet zich in voor de persvrijheid. Bij vragen die betrekking hebben op een beperking van de vrije meningsuiting kunnen we je daarom niet helpen.
 • De NVJ zet zich in voor de auteursrechten van makers. Als je zelf inbreuk maakt op het auteursrecht van een ander, kunnen we je helaas niet helpen. Ook als dat per ongeluk is gebeurd of de inbreuk nog niet vaststaat.
 • ​Als de wederpartij ook lid is van de NVJ, kunnen we je vraag helaas niet in behandeling nemen.

Soms tegen betaling

 • In gevallen waarin je geen aanspraak (meer) hebt op onze rechtshulp, bijvoorbeeld bij een NVJ Basislidmaatschap, dan kunnen we je een aanbod doen om je vraag tegen betaling in behandeling te nemen als we de vraag/zaak daarvoor geschikt vinden. In dat geval brengen we een offerte uit.
 • Voor 2024 heeft het Bestuur het uurtarief vastgesteld op € 125,-- excl. BTW.
 • We zijn geen strafrechtadvocaten. Mocht je in de uitoefening van je werk te maken krijgen met justitie dan kunnen we beoordelen of je in aanmerking komt voor een financiële bijdrage voor een externe strafrechtadvocaat. Dat kan alleen als je eerst contact met ons opneemt.

Contact

Als je rechtshulp of advies nodig hebt, klik dan hier om het contactformulier in te vullen.

 • Vermeld of je werknemer of zelfstandige bent en je lidmaatschapsnummer.

Wil je liever bellen?
Onze juristen zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag tussen 14.00-17.00 uur via 020-303 97 00.

Lees hier hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens: AVG disclaimer


 

NVJ Advocaten en Juristen

Advocaten

 • Maarten van den Berg
 • Mira Herens
 • Rutmer Brekhoff

Juristen

 • Yolanda Pattiasina

Secretaresse Juridische Afdeling

 • Rinske van Vliet

Kantoorregistratie rechtsgebiedenregister van advocaten