Werkwijze NVJ Rechtshulp

Dreigt er een arbeidsconflict, reorganisatie of ontslag? Staat er een concurrentiebeding in het contract dat je aangeboden krijgt? Ben je te laag ingeschaald? Word je factuur niet betaald? Is je werk gepubliceerd zonder toestemming?

Het is maar een greep uit de zaken waar (foto)journalisten, redacteuren en programmamakers tegenaan kunnen lopen. Leden kunnen zich in zo’n geval laten adviseren door ons team van juristen en advocaten. 

Dat hoeft niet altijd over ernstige juridische problemen te gaan, je kunt ons bijvoorbeeld ook bellen voor de controle van een contract. Wel dienen de juridische kwesties je journalistieke beroepsuitoefening te betreffen.

Mocht tijdens het telefoongesprek blijken dat verdere rechtshulp nodig is, dan geven wij die in beginsel ook. En als het onverhoopt tot een juridische procedure komt, kunnen we je bijstaan bij de betreffende instantie. Meestal is onze rechtshulp kosteloos, soms tegen een gereduceerd uurtarief.

In het Reglement Rechtsbijstand staat voor welke zaken en onder welke voorwaarden je kosteloos of tegen een gereduceerd tarief bij ons terecht kunt.


 

NVJ Advocaten en Juristen

Advocaten

  • Yvonne Berkeljon
  • Mira Herens
  • Maarten van den Berg

Juristen

  • Petra Oudhoff
  • Yolanda Pattiasina

Contact

  • juridisch@nvj.nl
  • 020-30 39 700
  • 06-515 29 562 (noodnummer, voor dringende hulp buiten kantooruren)