Trainers

Lejo Siepe

Lejo Siepe is directeur van het Media Trainingscentrum Noord- Nederland (MTNN), een ervaren docent die regelmatig wordt ingezet door de NVJ Academy.
lees meer

Margo Smit

Margo Smit is ombudsman van de NPO. In die functie onderzoekt zij – gevraagd en ongevraagd – of journalisten bij de publieke omroep zich houden aan de normen die gelden voor correcte journalistiek. Hiervoor was Margo onderzoeksjournalist, directeur van de VVOJ en docent journalistiek.
lees meer

Luuk Sengers

Luuk Sengers is een van de ontwikkelaars van de Story-Based Enquiry-methode, een wereldbenchmark voor het vertellen van onderzoeken een onafhankelijke onderzoeksjournalist.
lees meer

Peter ter Velde

Peter ter Velde is veiligheidscoördinator van de NOS en projectleider van PersVeilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, de NVJ, het Openbaar Ministerie en de politie om geweld en agressie tegen journalisten in Nederland terug te dringen.
lees meer

Agnes Driessen

Agnes Driessen heeft naam gemaakt in toegepaste teamcoaching. Ze zet haar kennis, ervaring en plezier in om leidinggevenden hun talenten te laten ontdekken en gericht in te zetten, om teams in beweging te zetten – in de goede richting.
lees meer

Certified Secure

Certified Secure is opgericht om de groeiende vraag naar praktisch toepasbare IT-security kennis en vaardigheden te beantwoorden en te promoten. Het bedrijf staat voor openheid en transparantie en deelt zijn kennis om IT-security voor iedereen op een aantrekkelijke manier toegankelijk te maken.
lees meer

Frits van Exter

Frits van Exter is voorzitter van de Raad voor de Journalistiek. Hiervoor was hij prijswinnend dagbladjournalist en hoofdredacteur van Trouw en Vrij Nederland. Frits is nu ook voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.
lees meer