Brief aan Tweede Kamer voor meer persveiligheid

woensdag 29 juni 2022

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) en minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) nemen aanvullende maatregelen om de persvrijheid in Nederland te beschermen. Dat schrijven de bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De NVJ en PersVeilig hebben lang voor deze maatregelen gepleit. Journalisten moeten als poortwachter van de democratie overal en over alle onderwerpen verslag kunnen blijven doen.

Eén van de maatregelen is de verlenging van de steun aan het initiatief PersVeilig tot en met 2024. Sinds PersVeilig in 2019 startte is al veel bereikt om de veiligheid van journalisten te verbeteren. Ruim 700 journalisten zijn inmiddels getraind; via het meldpunt/helpdesk is bij 483 incidenten steun en assistentie verleend. Het veiligheidsplan binnen PersVeilig geeft de mediasector handvatten en richtlijnen hoe te handelen bij een incident.
Via het OM en de politie zijn afspraken gemaakt over hoe journalisten in hun functie beschermd kunnen worden. Via PersVeilig kunnen freelancers aanspraak maken op een beschermingspakket als de situatie daar om vraagt. Ook kunnen inmiddels vestigingsadressen worden afgeschermd.

Volgens algemeen secretaris Thomas Bruning zijn de extra maatregelen zoals in de brief zijn aangekondigd hard nodig omdat de persvrijheid in Nederland onder druk staat en intimidatie, geweld en bedreiging ervoor zorgen dat journalisten niet meer veilig hun werk kunnen doen. “Het is gebleken dat het soort intimidatie en geweld waarmee journalisten te maken krijgen niet zomaar verdwijnt. Juist jongere generaties moeten de rol en de publieke meerwaarde meer begrijpen, daarom is de samenwerking met het zogeheten Netwerk Mediawijsheid belangrijk. Ten slotte is extra aandacht voor online intimidatie en bedreiging terecht. De opvolging daarvan gaat nu te traag of is afwezig, waardoor dit probleem juist ook voor vrouwelijke journalisten voortwoekert."

Op zaterdag 2 juli zal staatssecretaris Uslu in gesprek gaan over deze onderwerpen op de ALV van de NVJ

Lees hier het volledige nieuwsbericht over de extra maatregelen.

Download hier de volledige brief (pdf) van Uslu en Yësilgoz-Zegerius aan de Tweede Kamer.