Algemene Ledenvergadering NVJ

zaterdag 2 juli 2022, 14.00 - 16.30

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden kunnen zich aanmelden via alv@nvj.nl. Hieronder vind je alvast het programma en de agenda. Bijbehorende documenten worden in de komende weken toegevoegd aan de agenda.

Programma

 • Vanaf  13.30 uur       Inloop en registratie
 • 14.00 – 14.45 uur     Gesprek met Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media 
 • 15.00 – 16.30 uur     Algemene Ledenvergadering NVJ     

Agenda

 • 1a.       Welkomstwoord door voorzitter Renske Heddema         
 • 1b.       Voorstel benoeming technisch voorzitter en opening vergadering                    
 • 2.         Ingekomen stukken, mededelingen en actualiteiten                                        
 • 3.         Notulen ALV 16 juni 2021, 11 oktober 2021 en 26 januari 2022
 • 4.         Verslagen vertegenwoordigers NVJ                         
 • 5.         Jaarverslag 2021
 • 6.         Voorlopige Jaarcijfers 2021
 • 7.         Uitgavebeleid Villamedia                 
 • 8.         Aanpassing redactiestatuut Villamedia
 • 9.         Aanwijzen van een ontstentenis of belet persoon  
 • 10.       Voorstel ALV najaar: woensdag 23 november 15.00-16.30 uur     
 • 11.       Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Het programma wordt afgesloten met een borrel en napraat.

Aanmelden

Aanmelden kan via alv@nvj.nl