Algemene Ledenvergadering NVJ

zaterdag 2 juli 2022, 14.00 - 16.30

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Leden kunnen zich aanmelden via alv@nvj.nl. Hieronder vind je alvast het programma en de agenda. Bijbehorende documenten zijn voor ingelogde leden toegankelijk. Aanmelden voor de ALV kan tot uiterlijk donderdag 30 juni 16.00 uur.

Programma

 • Vanaf  13.30 uur       Inloop en registratie
 • 14.15 – 14.25 uur     Welkom en jaarrede door voorzitter Renske Heddema
 • 14.25 – 15.00 uur     Gesprek met Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media
 • 15.15 – 17.00 uur     Algemene Ledenvergadering NVJ

Agenda

Opening door voorzitter Renske Heddema

 1. Voorstel benoeming technisch voorzitter en opening vergadering
 2. Ingekomen stukken, mededelingen en actualiteiten
 3. Notulen ALV 16 juni 2021, 11 oktober 2021 en 26 januari 2022
 4. Ledendiscussie over besluit NVJ inzake RT en Sputnik
 5. Verslagen vertegenwoordigers NVJ
 6. Jaarverslag 2021
 7. Voorlopige Jaarcijfers 2021 en toelichting daarop
 8. Uitgavebeleid Villamedia
 9. Aanpassing redactiestatuut Villamedia
 10. Aanwijzen van bestuurder bij ontstentenis of belet geheel bestuur
 11. Voorstel ALV najaar: woensdag 23 november 15.00-16.30 uur
 12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

Het programma wordt afgesloten met een borrel en napraat.

Aanmelden

Aanmelden kan via alv@nvj.nl