Cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf ook voor freelancers belangrijk

donderdag 28 september 2023

Op 12 oktober starten de onderhandelingen van de cao Uitgeverijbedrijf (UB) weer. Tijdens deze onderhandelingen wil de NVJ bij werkgevers afdwingen dat de loonafspraken óók gelden voor freelancers. ‘We willen een koppeling maken tussen tarieven en de cao-salarisverhoging zodat het tarief tenminste stijgt met hetzelfde percentage als van werkenden in dienst. Dat is in deze ronde 15 procent’, aldus Milen van Boldrik, secretaris Zelfstandigen.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De NVJ benadrukt dat méér onderhandelen voor freelancers altijd mogelijk blijft. Je bent en blijft immers ondernemer en zal altijd moeten blijven onderhandelen als ervaring, senioriteit of expertise een hogere beloning rechtvaardigt. Door een automatische stijging geldt een koppeling tussen cao-loon en freelancetarief vooral als een steun in de rug.

Van Boldrik: ‘Nu zien we nog erg vaak dat tarieven te lang stil blijven staan en dat is slecht voor de koopkracht van freelancers én de waarde van het journalistiek vak.’

De tijd is rijp om tarieven aan de cao te koppelen

De NVJ probeert al jaren deze koppeling in de cao UB te krijgen. Werkgevers wilden dit niet doen, tot teleurstelling van de NVJ. De situatie is nu in 2023 – 2024 anders:

  • Met DPG Media heeft de NVJ in 2022 de afspraak gemaakt (in de zogeheten DPG Werkcode) dat de freelancetarieven automatische meestijgen met de cao-loonafspraken. Dit zou voor de gehele sector moeten gelden en niet alleen bij DPG Media.
  • De ACM (evenals de Europese Mededingingsautoriteit) heeft aangegeven dat freelancers collectief mogen onderhandelen, zonder dat dit wetgeving overtreedt. Konden werkgevers eerder nog wapperen met het gegeven dat afspraken voor freelancers de zogeheten concurrentieregels overtreden: dat is nu niet meer aan de orde.
  • De inflatie van 2022 was torenhoog met 10 procent en een prognose van 5 procent in 2023. De nieuwe rekenmethode voor de inflatie van het CBS doet daar niks aan af. De koopkracht is flink geslonken; een kleine stijging van de tarieven heeft - volgens recent onderzoek - de koopkracht op geen enkele manier gecompenseerd voor journalistieke freelancers. Extra reden om koopkracht oftewel loonafspraken ook toe te passen op freelancetarieven.
  • In de door de NVJ recent afgesloten cao voor de Publieke Omroep is die koppeling al wel gemaakt met de cao-lonen en tarieven. Daardoor stijgen daar de freelancetarieven met 8,5 procent en worden deze voortaan altijd geïndexeerd met de salaris stijgingen uit de cao. De NVJ vindt dat de uitgevers dit goede voorbeeld moeten volgen.

Looneis 15 procent

De werknemersleden bij de NVJ ontvingen donderdag de voorstellenbrief waarin de inzet bekend wordt gemaakt. De looneis (voor werknemers en freelancers) per 1 januari 2023 (met terugwerkende kracht) is een structurele loonsverhoging van 10 procent en per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 5 procent.