Waarom de nieuwe Omroep-cao ook gunstig is voor freelancers

woensdag 6 september 2023

Het cao-akkoord dat de NVJ heeft gesloten met de werkgevers van de Publieke Omroep is ook gunstig freelancers. Vanaf 2024 krijgen freelancers bij nieuwe en voortgezette opdrachten een tariefsverhoging die gelijk is aan de afgesproken loonsverhogingen. Per 1 september 2023 is een tariefsverhoging van 5 procent voor nieuwe opdrachten ingegaan.

Foto: Milen van Boldrik (secretaris Zelfstandigen) en Wais Shirbaz (secretaris Omroep) bij de informatiebijeenkomst georganiseerd door de NVJ bij NOS op 1 juni (foto Dingena Mol)

Concreet betekenen de nieuwe cao-afspraken voor freelancers:

  • Per 1 september 2023 een verhoging van je freelance tarief met 5% voor nieuwe opdrachten
  • Per 1 januari 2024 een verhoging van je freelance tarief met 3,5%
  • Vanaf 2024 profiteren freelancers standaard mee van de cao-loonsverhogingen waarmee ook de tarieven omhoog gaan

>> Protocol Cao voor het omroeppersoneel 2024 [pdf]

>> Tabel Fair Practice Code [pdf]

Wanneer je als omroepfreelancer na 1 september een nieuwe opdracht* aanneemt via de Publieke Omroepen, let er dan goed op dat je tarief stijgt met 5 procent. Na 2024 stijgt het tarief evenredig mee met de cao loonsverhogingen. Als het goed is, voert de opdrachtgever dit door, maar het kan nooit kwaad het in de gaten te houden.

*We kunnen niet inbreken op lopende afspraken tussen freelancers en opdrachtgevers. Een lopende opdracht kan daarom geen automatische tussentijdse tariefsverhoging krijgen. Het staat je natuurlijk wel vrij om op basis van deze afspraken tussentijds over je tarief te onderhandelen.

Urgentie vanwege koopkrachtverlies

De aanleiding voor het vroegtijdig afspraken maken over salarisverhoging was de hoge inflatie van 2023 en de roep vanuit programmamakers en leden van de NVJ hier wat aan te doen. Zo was er een petitie overhandigd en was er een koopkrachtactie voor de deur van de NOS gehouden om de urgentie hiervan aan te tonen. De verhogingen die zijn afgesproken voor werknemers hebben óók positieve invloed op tarieven van zelfstandigen want de NVJ heeft afgesproken dat de cao verhogingen ook gelden voor freelance tarieven. Het tarief van freelancers stijgt dus in twee stappen met 8,5 procent.

Fair Practice Code freelancers

Afspraken voor freelancers zijn vastgelegd in de Fair Practice Code. Hierin is afgesproken dat vanaf de ingangsdatum van de nieuwe cao, 1 januari 2024, de tarieven gelijke tred houden met de lonen en ook freelancers recht hebben op indexatie. De verhoging wordt verrekend bij het afspreken van een nieuwe opdracht of het voortzetten van een bestaande opdracht.

Heb je vragen over de cao-afspraken voor freelancers? Bekijk dan onze pagina met veelgestelde vragen