Grote steun voor eindbod Cao Publieke Omroepen

donderdag 22 oktober 2020

Een grote meerderheid van de leden (97%) die hebben gestemd over het eindbod voor een nieuwe omroep-cao is hiermee akkoord gegaan. De NVJ wil dat de afspraken zo snel mogelijk worden omgezet in een akkoord, zodat de afgesproken loonverhoging van 5% in totaal kan worden uitgekeerd en de afspraken voor richttarieven voor freelancers (cao-niveau + 50%) worden doorgevoerd.

Foto: Harold Versteeg

Daarnaast moeten de werkenden bij de buitenproducenten een vergelijkbare loon of tarief ontvangen als de werkenden die direct voor de publieke omroepen werkzaamheden verrichten, aldus de NVJ. 

Voor het vervolgtraject gaat de NVJ zo spoedig mogelijk in gesprek met de werkgevers over onderwerpen waarover nog een oplossing moet komen, zoals tijdelijke contracten, gelijke beloning voor mannen en vrouwen en werkdruk.

Zodra het akkoord is ondertekend zal de NVJ haar leden verder informeren.

nvjacademylogo.png