We staan voor je klaar!

zaterdag 31 oktober 2020

Zeven maanden geleden stapten we de geheel onbekende wereld binnen van de intelligente en gedeeltelijke lockdown. Het kan niet anders dan dat deze nieuwe omstandigheden voor elke journalist grote en complexe gevolgen heeft gehad. Ook de NVJ gooide noodgedwongen het roer om. Met het vizier op slechts één doel gericht: het zoveel mogelijk bijstaan van leden. En hoewel het toekomstscenario aan het begin van het jaar er zo anders uitzag, bleef onze missie altijd gelijk: het opkomen voor de belangen van jou en die van je collega’s.

In dit bericht hebben wij de de acties die wij de afgelopen maanden samen met jullie hebben ondernomen en wat we daarmee hebben bereikt op een rij gezet.

En nog steeds geldt: aarzel niet om ons te bellen of te mailen. We staan voor je klaar met juridisch en praktisch advies. Fijn dat we samen een vereniging vormen, samen staan we sterker.

Corona

 • Het kabinet merkte onze beroepsgroep aan als vitaal en cruciaal
 • We bleven in overleg met het crisisteam en NCTV voor tijdige een heldere regelingen en instructies zodat de pers zijn werk kon blijven doen. 
 • Vanwege de coronamaatregelen was er een extra run op perskaarten (+20%). 
 • We zorgden ervoor dat de NVJ Perskaart ook kon worden gebruikt in België en Duitsland waar een beperkte bewegingsvrijheid gold. 
 • We openden een Coronamonitor waar journalisten hun persoonlijke verhaal kwijt konden en waarbij we desgewenst direct in actie kwamen. 
 • We publiceerden een veelomvattende database met de belangrijkste vragen en antwoorden voor werknemers en freelancers. 
 • De noodkreet van de Creatieve Coalitie, waarin ook de NVJ was vertegenwoordigd, leidde tot een steunpakket aan maatregelen voor zzp’ers
 • De Raad voor de Rechtspraak kwam dankzij onze interventie met duidelijke instructies voor de rechtbanken, zodat journalisten hun werk konden blijven doen. 
 • Mede na aandringen vanuit de NVJ kwam van het ministerie van OCW extra geld voor de huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen en hyperlocals die door de coronacrisis in acute nood waren geraakt. 
 • Na inspanning door de NVJ is het voor freelance fotografen en schrijvende freelancers mogelijk geworden om via het Matchingfonds een werkbeurs tot een maximum van 2.500 euro aan te vragen. 
 • Via het Noodfonds NVJ kunnen freelancers sinds half september een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten. 
 • Dankzij bemiddeling van de NVJ en NSP mocht de sportpers aanwezig zijn bij sportwedstrijden. 
 • De juridische afdeling nam in de eerste negen maanden van dit jaar 75 corona-gerelateerde adviesvragen in behandeling, variërend van vragen over werkdruk, OR, redactiestatuut tot steunmaatregelen. 
 • In een landelijke tv-commercial brachten we het werken van journalisten onder bijzondere omstandigheden voor het voetlicht. 

Belangenbehartiging

 • We bereikten een mijlpaal in de cao van de Publieke Omroepen: naast 5% loonsverhoging ook een afspraak over een ondergrens van 150% cao-loon voor freelancers.    
 • Ook binnen de Uitgeverijbedrijven lopen gesprekken over freelancetarieven en voorwaarden, die moeten gaan leiden tot een betere positie voor zij-aan-zij werkers en freelance (foto)journalisten. 
 • In de nieuwe cao’s Talpa TV Productions en het ANP werden loonsverhogingen afgesproken van 4%; bij BNR gingen de lonen met 3% omhoog.
 • We spraken sociaal plannen af bij onder andere DPG, NDC, Hearst en BNR, zodat leden bij reorganisaties verzekerd zijn van behoorlijke vergoedingen en werk-naar-werk-regelingen bij noodzakelijk vertrek.      
 • Steeds meer journalisten weten het veiligheidsplatform PersVeilig te vinden; helaas neemt het aantal incidenten tegen journalisten ook hand over hand toe. In de eerste tien maanden kwamen 80 meldingen van incidenten en bedreigingen binnen. Er werd 27 keer aangifte gedaan.  

Journalistiek heeft een prijs

 • Ondanks het noodgedwongen stopzetten van de campagne (Foto)journalistiek heeft een Prijs organiseerden tientallen freelancers zich om binnen hun mediabedrijf actief in gesprek te gaan over werkomstandigheden en tarieven.  
 • De petitie voor meer erkenning en betere tarieven voor fotojournalisten werd door 750 fotografen ondertekend.  
 • We organiseerden gratis ondernemerscursussen voor fotojournalisten.  
 • Samen met 15 freelancers spraken we met het ministerie van OCW over betere tarieven, de aanpak van schijnzelfstandigheid, en een gelijk speelveld. 
 • Er is hard gewerkt aan een nieuwe Tarievencalculator die snel een uurtarief op maat berekent. 

NVJ Advocaten en Juristen

 • Onze advocaten en juristen namen in de eerste negen maanden van dit jaar 1.090 adviesvragen en zaken in behandeling. Veel vragen en zaken gingen over arbeidsrecht, auteursrecht, contractenrecht, incasso, persvrijheid en Wob-zaken. 
 • Uit haar jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken blijkt keer op keer dat de juridische dienst van de NVJ hoog gewaardeerd wordt vanwege haar kwaliteit van dienstverlening, klantgerichtheid en kennis en kunde van het team van advocaten en juristen. 
 • Als NVJ-lid maak je gratis gebruik van onze juridische service. Zelf juridische hulp inschakelen, kost je al snel 200 euro per uur.
 • Jaarlijks maakt 1 op de 4 leden gebruik van ons juridisch spreekuur.
 • De Balie Persvrijheid, onderdeel van de juridische dienst, heeft sinds haar lancering eind 2019 ruim honderd adviesvragen binnengekregen van journalisten die te maken hebben – of vrezen te krijgen - met juridische dreigingen als zij publiceren over gevoelige kwesties. 

NVJ Academy

Starters en studenten

 • Onze sectie Vers in de Pers is een van de snelst groeiende ledengroepen met ruim 1.200 leden 
 • Onze Starterskit breidt zich steeds verder uit met handige tips, tricks en tools voor én door starters in de journalistiek (en ook voor ervaren journalisten!) over solliciteren, netwerken en specialiseren;
 • We sloten met succes een jaarlijks Mentorenprogramma voor jonge journalisten af – dit jaar uiteraard coronaproof.