Journalisten houden toegang tot Kadaster

maandag 13 november 2023

(Freelance) Journalisten kunnen in de toekomst toch nog op naam zoeken in het Kadaster en informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed verkrijgen. Journalisten moeten wel aannemelijk maken dat zij voor een onafhankelijk mediabedrijf werken, en/of een perskaart of politieperskaart kunnen tonen.

Foto: VRPress

Vanaf dit najaar kunnen veel minder mensen op naam zoeken in het Kadaster, een register met informatie over het bezit van woningen en ander vastgoed. De NVJ liet eerder weten dat het zoeken op naam door journalisten mogelijk moet blijven. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft na gesprekken met betrokkenen met het Kadaster nieuwe maatregelen uitgewerkt, zo blijkt uit de brief die hij aan de Tweede Kamer heeft verstuurd.

In eerste instantie zouden alleen overheden, notarissen, deurwaarders, makelaars en financiële ondernemingen (groep A) toegang krijgen tot de informatie uit de registers van het Kadaster. Nu komt daar een tweede groep gebruikers bij “die uit hoofde van hun beroep of taakuitvoering in concrete situaties een cruciale rol kan vervullen met het oog op hun maatschappelijke en wettelijke functies en het verschaffen van rechtszekerheid in het rechtsverkeer en economisch verkeer ten aanzien van registergoederen”. Hieronder vallen ook journalisten. Zij moeten aannemelijk kunnen maken dat zij voor een mediabedrijf werken of een perskaart of politieperskaart kunnen tonen en hoeven niet te overleggen wat zij doen met de informatie.