Leden NVJ stemmen voor Sociaal Plan DPG

vrijdag 18 september 2020

Zoals op 3 september jl. bericht heeft de NVJ met DPG een onderhandelingsresultaat bereikt voor een Sociaal Plan dat ingaat op 18 september 2020 en geldt tot medio 2022. Een grote meerderheid van de leden heeft zich uitgesproken voor het Sociaal Plan DPG 2020-2022.

Het voorgestelde Sociaal Plan van DPG is de afgelopen twee weken ter goed- of afkeuring aan de leden van de NVJ die bij DPG werken voorgelegd in een digitale ledenraadpleging. Hoewel in de komende reorganisatie geen journalistieke banen verloren gaan, vindt de NVJ het in deze onzekere tijden belangrijk om de belangen van onze leden bij DPG voor de komende twee jaar te waarborgen. Vandaar dat we toch partij zijn, ook al worden er nu geen reorganisaties voorzien op de redacties van DPG.

Meerderheid leden NVJ akkoord

De leden van de NVJ bij DPG hebben hun stemrecht de afgelopen weken goed gebruikt: een grote meerderheid heeft zich uitgesproken voor het Sociaal Plan DPG 2020-2022. Ook de andere bonden hebben het onderhandelingsresultaat voor dit Sociaal Plan voorgelegd aan hun leden bij DPG en twee van de drie andere betrokken bonden kunnen ook een positief resultaat van hun ledenraadpleging melden. De directie  van DPG is vanmorgen geïnformeerd over de positieve ledenraadplegingen van de bonden.

Hoe nu verder bij DPG

Bij de OR van DPG liggen diverse adviesaanvragen voor reorganisaties op ondersteunende afdelingen waarop dubbele bezettingen zijn ontstaan ten gevolge van de overname door DPG van Sanoma. Die zullen nu  waarschijnlijk afgerond worden of al afgerond zijn. Op die afdelingen is de aanstaande reorganisatie al bekend. Voor de werknemers van die afdelingen gaat het Sociaal Plan onmiddellijk in werking.

Voor alle andere werknemers bij DPG zal het van kracht worden van dit Sociaal Plan geen verdere directe gevolgen hebben.

Kernpunten Sociaal Plan DPG 2020-2022

De kernpunten van het Sociaal Plan DPG 2020-2022 worden hieronder nog eens kort samengevat.

  • Looptijd 18 September 2020 tot 30 Juni 2022;
  • Voor medewerkers in vaste dienst van DPG Media BV en DPG Media Magazines BV, ter vervanging van eerdere afspraken waaronder het SBK Sanoma 2020-2021;
  • Ontslagvergoeding tot 50 jaar 1,5 x geldende Transitievergoeding (gemaximeerd); vanaf 50 jaar 1,75 (gemaximeerd) en een ouderenregeling die bestaat uit aanvulling tot 85% van het salaris tot AOW. Vanaf 5 jaar voor AOW datum kunnen journalisten alternatief kiezen voor de regeling uit de CAO UB deel II;
  • Tekenbonus van 2 keer maandsalaris;
  • Van werk naar werk traject met individuele arbeidsmarkt analyse en begeleidingsbureau met budget van max. €6.000, – inclusief budget voor juridisch en/of financieel advies;
  • Mogelijkheid voor vrijwillig vertrek (plaatsmakersregeling) met boven omschreven ontslagvergoeding.

nvjacademylogo.png