Leden stemmen in met Sociaal Beleidskader NDC Mediagroep

dinsdag 4 augustus 2020

Een grote meerderheid van de NVJ-leden die hebben gebruikgemaakt van hun stemrecht, hebben goedkeuring gegeven aan het Sociaal Beleidskader ten behoeve van de opvang van de personele gevolgen van de stapsgewijze productiviteitsverbetering van NDC Mediagroep 20 mei -31 december 2020.

Foto: Kees van de Veen

De periode waarin rechtsgeldig gestemd kon worden liep van 16 juli tot en met 30 juli. Deze week is de positieve uitslag van de ledenraadpleging ook gecommuniceerd met de directie van NDC.

De gezamenlijke bonden NVJ, FNV en CNV hebben geprobeerd het niveau van het oude SBK, dat tot eind 2019 gold, te handhaven. Maar de directie van NDC stelde zich op het standpunt dat dat niet verantwoord was gezien de toestand van de onderneming. Na diverse gesprekken zijn de partijen uitgekomen op een verlenging tot eind 2020, met een transitievergoeding x 1,25 volgens de maatstaven van 2019. Dat laatste is voor mensen met een wat langer dienstverband gunstiger dan de huidige (vanaf 2020) transitievergoeding. Voor de rest is het SBK hetzelfde gebleven, dus met onder andere recht op outplacement en opleiding.

De bonden hebben besloten dit SBK neutraal aan hun leden voor te leggen, en net als de leden van CNV en FNV die van hun stemrecht gebruik hebben gemaakt, hebben nu ook de leden van de NVJ besloten dit onderhandelingsresultaat goed te keuren. 

nvjacademylogo.png