LIRA-bijdrage voor financiering journalistieke projecten en Sociaal Fonds NVJ

woensdag 10 juni 2020

Verschillende koepels van auteursrechtenorganisaties hebben het initiatief genomen om makers te steunen nu activiteiten stil zijn gevallen als gevolg van de coronacrisis. Voor freelance journalisten betekent dit dat er een extra bedrag van 160.000 euro beschikbaar komt voor de financiering van journalistieke projecten en beurzen. Ook is het sociaal fonds van de NVJ verbreed met een garantiebedrag van LIRA.

Sociaal Fonds NVJ

Freelance journalisten en fotojournalisten die tijdens de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt als gevolg van verlies van opdrachten en doorlopende vaste lasten kunnen een beroep op een speciale regeling, die is opengesteld binnen het sociaal fonds NVJ.

Daarnaast reserveert auteursrechtenorganisatie LIRA een bedrag om de aanvragen bij het sociaal fonds aan te vullen, op voorwaarde dat dit fonds tijdelijk voor niet-leden wordt opengesteld.

Aanvragen kunnen worden gestuurd aan het bestuur van de NVJ, ter attentie van de algemeen secretaris, Thomas Bruning, tbruning@nvj.nl Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie over het Sociaal Fonds NVJ >>


Financiering projecten via Matchingfonds

Daarnaast gaat er voor journalisten, in overleg met de NVJ, een bedrag van 160.000 euro naar het bestaande Matchingfonds van de Coöperatie. Freelance journalisten kunnen vanaf 1 juli een idee indienen voor een journalistiek project of beurs. Dankzij de extra bijdrage van LIRA kan elke aanvraag worden gehonoreerd met maximaal 2.500 euro. Een aanvraag wordt normaal gesproken binnen twee weken beoordeeld. De NVJ zal haar leden informeren zodra de mogelijkheid tot aanvragen openstaan.

De NVJ zet zich bovendien in om het Matchingfonds ook open te stellen voor fotojournalisten via een aanvraag bij Pictoright.

Meer informatie over het Matchingfonds >>


Voor jonge journalisten

Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten krijgt eenmalig 10.000 euro extra voor de bestaande regeling ‘Startsubsidie voor Jonge Journalisten’.

Meer informatie op de website van Fonds BJP >> 


Steunfonds Rechtensector

Rechtenorganisaties uit de hele creatieve sector riepen eind mei het Steunfonds Rechtensector in het leven. Professionals die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen financiële ondersteuning aanvragen. De collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, LIRA, Vevam, Norma en Pictoright hebben samen 5 miljoen euro in het nieuwe Steunfonds gestort. De minister van OC&W heeft dat verdubbeld tot 10 miljoen euro. Stichting Lira Fonds krijgt hieruit 500.000 euro om te besteden aan nieuwe projecten en werkbeurzen van zelfstandige professionele schrijvers. Daarnaast stelt Lira uit eigen middelen nog eens 400.000 euro beschikbaar als garantstelling voor het Sociaal Fonds NVJ en Auteurs van de Auteursbond.