Ministerie OCW vraagt inzage uurtarieven freelancers

woensdag 15 juli 2020

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) verzamelt informatie over de ontwikkeling van freelancetarieven sinds 2004, om zodoende een representatief beeld te krijgen van de tarieven en onderhandelingspositie van freelancers. Om het ministerie van dienst te zijn, vraagt de NVJ aan freelancers informatie te geven over hun activiteiten. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Foto: Erald van der Aa

Behalve informatie over de ontwikkeling van tarieven wil het ministerie ook van freelancers weten wat het resultaat is van individuele onderhandelingen over tarieven en algemene voorwaarden. Ook wordt in kaart gebracht hoe het uurloon van journalisten in vast dienstverband zich verhoudt met het uurtarief van freelancers. Het ministerie verzamelt deze informatie in het kader van de motie van Tweede Kamerlid Peter Kwint om minimumtarieven in de journalistiek mogelijk te maken.

Op basis van deze informatie en gesprekken met freelancers en stakeholders, zoals mediaorganisaties, beroepsorganisaties, waaronder de NVJ, zal het ministerie van OCW na de zomer de Tweede Kamer aanbevelen om al dan niet een bodemtarief, of een afgeleid tarief van de cao in te voeren voor freelancers.

Gegevens freelancer

Om hieraan bij te dragen, vragen we je de volgende gegevens te sturen (wordt strikt vertrouwelijk behandeld):

 • Naam, e-mailadres en 06 nummer
 • Leeftijd
 • Aantal jaren actief als journalist
 • Aantal jaren actief als freelancer
 • Belangrijkste opdrachtgever
 • Ontwikkeling tarief bij de belangrijkste opdrachtgever sinds 2004

Aantal uren opdracht en honorarium

We vragen je daarnaast twee opdrachten uit te werken. Wat is het aantal uren dat je besteedde aan de gehele opdracht:

 • Voorbespreking en briefing
 • Reistijd
 • Uitvoering opdracht
 • Correctierondes eindredactie
 • Facturering
 • Archivering en administratie

= totaal aantal uren: ...

Wat was het honorarium voor deze opdracht? Deel dit bedrag door het totaal aantal gewerkte uren, om zodoende het uurtarief inzichtelijk te maken.

Bereken het verschil tussen het uurtarief van een (foto)journalist in vast dienstverband en een freelancer. Hiervoor ga je uit van je ervaring, het uurtarief dat is afgeleid van de cao en het uurtarief dat je hebt gekregen:

Uurtarief afgeleid van de cao

Schrijvende journalisten:

 • Starters: €40  –  jouw uurtarief: € ...
 • Ervaren: €60  - jouw uurtarief: € ...
 • Zeer ervaren: €80 – jouw uurtarief € ...

Fotojournalisten:

 • Starters: €60  –  jouw uurtarief: € ...
 • Ervaren: €80  - jouw uurtarief: € ...
 • Zeer ervaren: €100 – jouw uurtarief € ...

Insturen gegevens

De gegevens kun je tot 15 augustus sturen naar Rosa García López, rgarcialopez@nvj.nl. Zij verzamelt deze gegevens en stuurt ze naar het ministerie van OCW. Het ministerie vermeldt geen persoonlijke gegevens in haar aanbevelingen. Informatie uit de gesprekken of informatie wordt geanonimiseerd.