NVJ vindt kabinetsmaatregelen 2023 ontoereikend en gaat met leden in gesprek

woensdag 21 september 2022

Op Prinsjesdag heeft het kabinet een pakket aan maatregelen bekendgemaakt om de koopkracht van Nederlanders op peil te houden. In totaal trekt de overheid hier meer dan 17 miljard euro voor uit. Een flink bedrag, maar wat betekent dit voor leden van de NVJ?

Foto Peter Hilz/ANP

De NVJ ziet dat de aangekondigde maatregelen een deel van het koopkrachtverlies opvangen. Zo gaat de inkomstenbelasting omlaag, de arbeidskorting omhoog en stijgt het minimumloon met 10 procent. Maar het effect van deze maatregelen is pas in 2023 merkbaar voor werkenden. Bovendien zullen, zoals het er nu naar uitziet, de maatregelen niet toereikend zijn om de gevolgen van de hoge inflatie voor werkenden op te vangen. Daarnaast handhaaft het kabinet ook de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Enquête onder werkenden

De vereniging gaat in de komende periode met haar leden in gesprek over de aangekondigde maatregelen en het effect daarvan voor hun financiële situatie. In dat verband krijgen alle werkende leden van de NVJ een enquête toegestuurd waarin zij hun mening kunnen geven over de kabinetsmaatregelen en de effecten ervan. 

"De enquête zal ons hopelijk in staat stellen de gevolgen van de maatregelen voor onze achterban beter in beeld te krijgen en er samen met onze achterban een mening over te kunnen vormen", zegt Wais Shirbaz, secretaris omroepzaken. In de eerste week van oktober zal de enquête worden gesloten en het resultaat met de leden gedeeld. "Daarna willen we met de mediaorganisaties en hun medezeggenschapsorganen overleggen om gezamenlijk een passende oplossing te vinden voor de gevolgen van het uitzonderlijk grote koopkrachtverlies."