NVJ zet zich in voor koopkrachtbehoud voor journalisten

donderdag 15 september 2022

De NVJ wil in gesprek met leden, mediaorganisaties, ondernemingsraden en redactieraden over een crisiscompensatie voor journalisten nu de inflatie en de energieprijzen ongekend stijgen. Daarnaast wil de NVJ het kabinet om aandacht vragen voor de positie van freelance journalisten.

Foto Richard Brocken/ANP

In augustus lag de inflatie op 12 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. In juli was dat nog 10,3 procent. Het percentage van 12 procent is een record: nog nooit werd zo’n hoog inflatiecijfer gemeten. Eerder kondigde het kabinet aan 15 miljard euro uit te trekken om de koopkrachtcrisis aan te pakken. Het gaat dan om maatregelen zoals verhoging van het minimumloon en de verlaging van de inkomstenbelasting.

100 euro extra

Omroep AVROTROS maakte onlangs bekend alle werknemers maandelijks 100 euro netto extra te gaan betalen, tot het eind van het jaar. Dit omdat "de overheid pas vanaf 2023 maatregelen zal nemen om de afgenomen koopkracht te compenseren”, aldus de omroep in een mail aan de werknemers. Ook omroep MAX maakte een soortgelijke maatregel bekend. 

"Het initiatief is een mooi voorbeeld van een werkgever die de verantwoordelijkheid pakt", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. "AVROTROS en Omroep MAX lopen hiermee vooruit op onze oproep aan alle mediabedrijven om journalisten te compenseren voor het enorme koopkrachtverlies waarmee ze worden geconfronteerd." 

De cao-verhogingen voor de omroep en het uitgeverijbedrijf zijn afgesproken lang voordat de hoge inflatie werkenden zo hard raakte. “Wij vinden dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gaan graag met hen in gesprek over deze situatie. Het ligt voor de hand dat werkgevers, net als bij AVROTROS meedenken hoe zij hun werknemers kunnen tegemoetkomen in dit ongekende koopkrachtverlies”, aldus Paul Teixeira, secretaris uitgeverijbedrijf.

Afbouw zelfstandigenaftrek

De NVJ maakt zich ook zorgen over de gevolgen van de inflatie voor freelancers. "Het kabinet komt met crisispakket, maar handhaaft ondertussen gewoon de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek", zegt Milen van Boldrik, secretaris zelfstandigen. "Je zou verwachten dat die versnelde afbouw in ieder geval werd teruggedraaid of dat er anderszins compensatie komt voor het koopkrachtverlies. Ik hoor van freelancers dat ze de inflatie niet kunnen doorberekenen in hun tarief. Het is heel zorgwekkend dat het kabinet niets doet voor zelfstandigen." 

Van Boldrik verwijst ook naar de Indexatietool van de NVJ, om in ieder geval de minimale indexatie van jouw tarief uit te rekenen - op basis van de cao. 

Enquête

Met Prinsjesdag wordt duidelijk wat de plannen van het kabinet zijn en in welke mate de inflatie gecompenseerd kan worden. De NVJ zal vervolgens met de leden in gesprek gaan om te kijken of werkenden in de journalistiek hiermee genoeg gebaat zijn. Dit zal onder meer gebeuren via een enquête. In de enquête wil de NVJ journalisten vragen wat zij merken van het koopkrachtverlies, wat zij zelf kunnen doen, waar de NVJ zou kunnen helpen en wat daarbij de juiste strategie zou zijn richting overheid, werk- en opdrachtgevers.