NVJ vraagt werknemers en freelancers bij publieke omroep cao-voorstellen te steunen

donderdag 8 juni 2023

De NVJ vraagt in een ledenraadpleging steun aan de leden werkzaam bij de Publieke Omroep voor een pakket voorstellen die de NVJ met de omroepwerkgevers wil bespreken. De leden ontvangen donderdag een e-mail met het verzoek hun stem uit te brengen.

Tijdens een lunchbijeenkomst op 1 juni werden omroepmedewerkers bij NOS bijgepraat over de gevolgen van koopkrachtverlies (foto: Dingena Mol)

Op 30 mei heeft de NVJ, samen met andere vakbonden, een belangrijk overleg gehad met de omroepwerkgevers over het verlies van koopkracht voor werknemers en freelancers als gevolg van de hoge inflatie. Tijdens dit overleg hebben de NVJ en andere bonden de werkgevers dringend verzocht om koopkrachtcompensatie toe te kennen aan alle werkenden bij de omroepen.

Werkgevers willen snel in gesprek

De werkgevers toonden begrip voor de problemen die worden veroorzaakt door de hoge inflatie en zijn bereid  hierover in gesprek te gaan. Ze stellen voor om de gesprekken zo snel mogelijk te starten en daarbij ook de cao voor 2024 te betrekken, met de focus op twee onderwerpen: salaris en tijdelijke contracten. De eerstvolgende afspraak is al gepland op 22 juni. Hoewel deze voorgestelde route bespreekbaar is voor de NVJ en andere vakbonden, zijn er ook andere belangrijke onderwerpen die niet kunnen wachten tot 2025.

Belangrijkste onderwerpen

De belangrijkste onderwerpen die de NVJ aan de onderhandelingstafel wil bespreken zijn:  koopkrachtbehoud met een volledige inflatiecorrectie, een fatsoenlijke stagevergoeding voor stagiair; een verhoging van het basistarief voor freelancers; werkzekerheid met een aanpassing van het beleid, waarbij een vast contract na één jaar uitgangspunt wordt voor alle omroepmedewerkers met structureel werk. Medewerkers die structurele werkzaamheden verrichten en goed hebben gefunctioneerd, moeten na een jaar dienstverband een vast contract krijgen.

Tijdens gesprekken met NVJ-leden zijn ook andere onderwerpen aan bod gekomen, zoals inschaling, redactiestatuten, ontwikkelingsbudget, werkdruk, reiskosten en pensioenregeling. We zullen deze onderwerpen ook aan de onderhandelingstafel ter sprake brengen en daarover procesafspraken maken.

De NVJ vraagt zowel werknemers als freelancers werkzaam bij de omroep deze cao-inzet te steunen. Zij kunnen tot uiterlijk 20 juni via e-mail hun stem uitbrengen.

werf een lid