NVJ Indexatietool

De NVJ pleit al jaren voor koopkrachtbehoud van werknemers én freelancers. Door jaarlijks je uurtarief te indexeren, zorg je ervoor dat je inkomen evenredig stijgt met de inflatie. Zou je dit niet doen dan verlies je niet alleen aan koopkracht, maar wordt ook je werk minder waard. Indexeer dus jaarlijks je tarief bij je opdrachtgever als dit niet automatisch wordt gedaan!

De NVJ heeft een Indexatietool ontwikkeld waarmee je in één oogopslag ziet wat jouw uur-, woord- of tekentarief zou zijn als je dezelfde indexatie toepast die men in de cao hanteert. Je vindt de NVJ Indexatietool onder de tekst.

Welke opdrachtgevers verhogen automatisch je tarief?

  • De NVJ en DPG Media hebben de Werkcode DPG Media afgesloten, waarin is vastgelegd dat freelance tarieven met hetzelfde percentage stijgen als de cao-lonen.
  • Via de Fair Practice Code bij de Publieke Omroep we afgesproken dat alle cao-verhogingen per 1 september 2023 ook voor freelancers gelden.
  • Ook bij Mediahuis gelden de cao-verhogingen voor freelancers (per 1 januari 2024).
  • Bij overige uitgeverijbedrijven is er géén sprake van een automatische indexering van je tarief. Het is daarom extra belangrijk jij bij deze uitgevers erop let dat je jaarlijks je tarief laat stijgen.

Waarom zou je moeten indexeren? 

Het salaris van journalisten in loondienst wordt na het afsluiten van de cao standaard geïndexeerd. Hierdoor worden de cao-lonen met een percentage verhoogd en worden werknemers deels gecompenseerd voor de dalende koopkracht door inflatie. Zo is het cao-loon van journalisten in het uitgeverijbedrijf en bij de Publieke Omroep sinds 2014 met bijna 10 procent gestegen – en dat is los van schaalverhoging en eindejaarsuitkering die zij ook ontvangen.  

Het zou volstrekt logisch zijn als opdrachtgevers ook de freelance tarieven periodiek corrigeren voor inflatie. Dit gebeurt echter lang niet altijd. Sommige uitgevers hebben de freelancetarieven zelfs al tien jaar niet verhoogd. Neem in dat geval zelf het initiatief. Want niet indexeren betekent dat je op jaarbasis al snel duizenden euro’s misloopt.

Hoe werkt de NVJ Indexatietool? 

Bekijk wat jouw uur-, woord- of tekentarief zou zijn als je dezelfde indexatie toepast zoals in de cao staat.

Het werkt heel eenvoudig: 

  • Kies hieronder je opdrachtgever: Publieke Omroep; DPG Media; Mediahuis, of overige uitgever 
  • Vul je huidige uur-, woord- of tekentarief in (kan tot twee cijfers achter de komma) 
  • Geef aan sinds welk jaar je dit tarief ontvangt 

Vervolgens berekent de tool wat je tarief mét indexatie is en wat je bent misgelopen. Dit bedrag komt overeen met de stijgende cao-lonen van je collega’s in vaste dienst.