NVJ Indexatietool

De NVJ Indexatietool is een handig rekenmodel waarin je in een paar seconden ziet welk bedrag je bent misgelopen als je niet indexeert. Je vult een referentiejaar in en je tarief. Je ziet in één oogopslag wat je tarief zou moeten zijn, inclusief je misgelopen indexatie. Dit bedrag komt overeen met de stijgende lonen van je collega’s in vaste dienst.

 

De noodzaak om te indexeren

Ben je freelancer, dan worden jouw tarieven niet automatisch gecompenseerd. En dat zou natuurlijk wel moeten. Bij journalisten in loondienst wordt het brutosalaris met enige regelmaat geïndexeerd na het afsluiten van een nieuwe cao. Het salaris wordt dan voor alle werknemers met een percentage verhoogd. Op die manier krijgen werknemers compensatie voor dalende koopkracht door inflatie (en voor het gegeven dat ze elk jaar meer ervaring/senioriteit opdoen.) Het leven wordt immers elk jaar duurder. Door de periodieke indexatie is het loon van journalisten die vallen onder de Cao Uitgeverij en Cao Publieke Omroep sinds 2014 met bijna 10 procent gestegen.

De omzet en het inkomen van freelance journalisten worden net zo stevig geplaagd door inflatie, maar correctie van freelance tarieven is verre van vanzelfsprekend. Bij sommige uitgevers zijn de freelance tarieven meer dan tien jaar onveranderd. Terwijl het voor een gelijke behandeling volstrekt logisch zou zijn als het inkomen van álle werkenden, dus ook freelancers, meegroeit met de welvaart.

Met de NVJ Indexatietool kun je berekenen wat er zou zijn gebeurd als je freelancetarief wél zou meebewegen met de indexatie van de cao. Kies daarvoor een referentiejaar en een tarief. De calculator berekent vervolgens de opgetelde indexatie over de tussenliggende jaren tot en met 2021. Tegelijkertijd wordt berekend wat je ongemerkt bent misgelopen doordat het tarief de afgelopen jaren bleef stilstaan.

De opbouw van de NVJ Indexatietool

Je vult je tarief in (of dat nou per woord, dag, uur of opdracht is), het jaar waarin je dat tarief hebt afgesproken en kiest de cao waaronder je in dienst zou vallen (Cao Uitgeverijbedrijf of Cao Publieke Omroep). Hieruit rolt het tarief inclusief de (misgelopen) indexatie. We gaan terug tot maximaal 2015 omdat we denken dat het redelijkerwijs nog haalbaar kan zijn tot dat jaar terug te gaan onderhandelen.

Cao Uitgeverijbedrijf

Jaar      Cao verhoging   Rekenfactor
2015 1% per 1-7 1,01
2016 0% 1,0
2017 1,5% per 1-11 1,015
2018 1,5% per 1-7 1,015
2019 3% per 1-11 1,03
2020 0% 1,0
2021 1% per 1-2 1,01
2021 1% per 1-10 1,01

Cao Publieke Omroep

Jaar      Cao verhoging   Rekenfactor
2015 1,25% per 1-8 1,0125
2016 1,25% per 1-1 1,0125
2017 1,4% per 1-1 1,014
2018 1,5% per 1-7 1,015
2019 0% 1,00
2020 2,6% per 1-11 1,026
2021 1,4% per 1-4 1,04
2021 1% per 1-4 1,01

Met de NVJ Indexatietool:

  • word je ervan bewust dat het volstrekt normaal is dat je tarieven stijgen, zoals dat ook het geval is bij een werknemer
  • heb je een goed argument voor het structureel verhogen van je tarief
  • hebben we een hulpmiddel om je te laten zien hoe en waarom freelancers in een eerlijke en faire arbeidsmarkt ook cao-verhogingen horen te ontvangen
  • streven we naar een gelijk speelveld voor alle werkenden in de journalistie

LET OP: collega’s in loondienst krijgen naast de cao indexatie doorgaans óók een verhoging in hun schaal, een periodiek. Deze compenseert voor de extra ervaring die je meebrengt en daarmee meer senioriteit. Ook krijgen veel werkenden onder een cao een winstdeling of eindejaarsuitkering. Een indexatie verhoging  gekoppeld aan de cao is daarom echt het minimale wat je als freelancer zou moeten krijgen.