NVJ ziet belangrijke stap voorwaarts voor positie freelancers in media in SER-advies minimum zzp-tarief

woensdag 2 juni 2021

Werknemers en werkgevers hebben een akkoord gesloten waarmee de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt een halt moet worden toegeroepen. Hierin is onder andere geregeld dat zzp’ers een minimum tarief van 35 euro per uur dienen te ontvangen. In geval een lager tarief gehanteerd wordt, ontstaat het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst.

foto: Dirk Hol - Hollandse Hoogte / ANP

De Sociaal-Economische Raad (SER) verwerkt het akkoord in een advies voor het nieuw te formeren kabinet, zo bracht de Volkskrant gisteren naar buiten. De NVJ is verheugd over het feit dat haar langdurige inspanningen voor billijke minimumtarieven voor freelance journalisten hiermee worden beloond. ‘In onze lobby in politiek Den Haag én in de gesprekken met werkgevers hebben wij ons sterk gemaakt voor een aanvaardbaar minimumtarief voor journalisten die op zzp-basis worden ingeschakeld.

Bij de Publieke omroep zijn hierover in het najaar van 2020 afspraken gemaakt in een Fair Practice Code, maar bij de grote private mediabedrijven vonden wij tot dusver onvoldoende gehoor voor een eerlijkere gelijkwaardige beloning van freelancers. Wij voelen ons gesteund door het vertrekpunt dat in het nu bekend geworden akkoord door werknemers- én werkgeversorganisaties verenigd in de SER is gekozen. Dat dit nu vervat is in een akkoord waar alle werkgevers en werknemersorganisaties zich willen committeren mag gerust baanbrekend worden genoemd’, stelt Thomas Bruning, algemeen secretaris NVJ, vast.

Het door werknemers en werkgevers afgesproken minimumtarief van 35 euro per uur wordt maatgevend als ondergrens voor zelfstandig ondernemerschap. Dat is een belangrijk signaal, waarmee bestaande misstanden in de media-sector een halt kunnen worden toegeroepen. Als een opdrachtgever een zzp’er voor minder dan dat bedrag wil inzetten, dan moet hij dat kunnen beargumenteren. Dat zou het geval kunnen zijn bij bijvoorbeeld studenten en stagiairs. ‘Reguliere zzp’ers’ vallen echter niet onder die uitzonderingen. Slaagt de opdrachtgever er niet in om het overtuigend te beargumenteren, dan zal hij de bewuste zzp’er een dienstverband moeten aanbieden of een tarief hoger dan 35 euro.

Volgens Thomas Bruning is er met het instellen van de 35 euro per uur als ondergrens weliswaar een belangrijke stap gezet, maar er blijft nog het nodige sleutelwerk over. ‘In de journalistiek wordt een deel van de freelance collega’s per uur betaald, maar anderen krijgen per woord of per foto of opdracht betaald. De vertaling van die laatste varianten naar de ondergrens van 35 euro per uur is de eerstvolgende prioriteit van de NVJ én van de mediabedrijven.’

Het sociaal akkoord moet nog door de achterbannen van de verschillende werknemersorganisaties worden bekeken. Als het door hen wordt goedgekeurd, wordt het opgenomen in het SER-advies dat bestemd is voor het nieuwe kabinet. Andere waardevolle maatregelen in het sociaal akkoord behelzen onder andere het opheffen van nulurencontracten, het inperken van de maximale duur van uitzendwerk en het voorkomen van draaideurconstructies.