NVJ/DuPho: ‘negatieve correctie’ ANP lijkt niet toelaatbaar

woensdag 16 augustus 2023

UPDATE - ANP heeft de NVJ/DuPho niet overtuigd van de rechtmatigheid van de negatieve correctie die zij bij fotografen heeft doorgevoerd. De NVJ en DuPho hadden samen formeel opheldering gevraagd bij de ANP-directie omdat onder leden onrust was ontstaan over de correctie met terugwerkende kracht. De uitleg van ANP die volgde overtuigt echter niet. Inmiddels heeft ANP laten weten op afzienbare termijn met een reactie te komen. Zodra meer bekend is zal de NVJ haar leden informeren.

Toelichting ANP

ANP heeft toegelicht dat alle fotoprijzen dit jaar met minimaal 10 procent zijn verhoogd. Dit stuitte bij een aantal partijen, waaronder enkele Mediahuis-dagbladuitgeverijen, op weerstand. Daarop zegt ANP, in ruil voor een langjarig commitment, de indexatie te hebben teruggebracht van 10 procent naar 5 procent. Deze correctie is doorgevoerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Geen transparantie

NVJ en DuPho achten inzage in de afspraken over de prijsindexatie met Mediahuis cruciaal voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de terugwerkende kracht van de correctie. Omdat ANP op dit punt geen transparantie heeft gegeven, zijn de NVJ en DuPho niet overtuigd van de toelaatbaarheid hiervan. Ook heeft ANP niet willen toelichten wat het langjarig commitment precies inhoudt.

De NVJ roept leden die te maken hebben met de correctie op om zich te melden voor advies over hun juridische positie.