Oproep: Meld je aan voor de werkgroep aanbesteding fotografie diensten Rijksoverheid

woensdag 25 mei 2022

In de zomer van 2021 kondigde het ministerie van Algemene Zaken nieuwe fotografie-aanbestedingen aan voor de Rijksoverheid. Tot nu toe is deze opdrachtfotografie aanbesteed bij 40 individuele fotografen, waaronder een groot aantal NVF-leden. Met een nieuwe aanbesteding zal echter in de totale fotografiebehoefte van de Rijksoverheid worden voorzien door via één Europese aanbestedingsprocedure één marktpartij te vinden die alle fotodiensten kan leveren. De vraag die onder onze NVF-leden leeft is of dit wenselijk is, maar vooral of dit mag? Daarom verkent de NVJ momenteel de mogelijke juridische stappen.

Uitstel aanbesteding

Door de voorgenomen aanbesteding wil de overheid fotografiediensten clusteren in een situatie waar slechts een partij in de markt aan kan voldoen. Dat betekent dat zelfstandige fotojournalisten buiten de boot vallen. Een situatie die NVJ/NVF uiteraard wil voorkomen omdat onduidelijk is welke gevolgen de aanbesteding voor hen heeft. Door o.a. inmenging vanuit NVF en samenwerking met Dupho is de aanbesteding voorlopig uitgesteld tot zeker juli 2022 en op punten herzien.

Ondanks dit uitstel en herziening van de aanbesteding, blijven er veel vragen leven over de (juistheid) van de aanbesteding en de gevolgen voor de betrokken fotografen. Op de website van De Beeldunie is hierover heel scherp en helder geschreven waar de pijn zit.

Juridische stap

Om onze leden te voorzien van een antwoord op de vraag of deze aanbesteding mag en kan, gaan wij de aanbestedingsopdracht laten doorlichten door een specialist op aanbestedingsgebied. We zullen advies inwinnen over de rechtmatigheid hiervan en eventuele mogelijkheden om de aanbesteding aan te vechten.

Oproep

OPROEP: Wij komen graag in contact met ál onze leden uit de pool van 40 fotojournalisten die momenteel leveren aan de overheid. Ben jij NVF-lid en raakt deze aanbesteding jou? Meld je bij NVF secretaris mvanboldrik@nvj.nl zodat we een werk- en informatie groep kunnen vormen, waardoor wij je op de hoogte kunnen houden van alle stappen.