Oproep aan minister Wiebes: wees juist nu solidair met alle werkenden

maandag 16 maart 2020

De NVJ roept de minister van Economische Zaken, Eric Wiebes (VVD), op om juist nu solidair te zijn met alle werkenden en dus ook met zzp’ers. In het programma WNL op Zondag zei Wiebes dat zzp’ers zelf bewust een risico hebben genomen. Dit staat haaks op de brief die hij op 12 maart stuurde aan de Tweede Kamer.

foto: Peter Hilz/HH

In WNL op Zondag zegt Wiebes: ‘Het zal voor heel veel zzp’ers een teruggang in inkomsten betekenen. Daar hebben zij ook een beetje zelf voor gekozen. De zzp’ers hebben zelf gezegd dat ze geen vast dienstverband willen. Deze mensen hebben zelf bewust dat risico genomen’.

De NVJ vindt dat deze uitspraak haaks staat op zijn eerdere brief aan de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt voor alle werkenden om de economische gevolgen van het Corona-virus te beperken. Wiebes schrijft hierin dat zzp’ers die door de uitbraak van het virus in de problemen komen een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Daarnaast schrijft hij dat ondernemers om bijzonder uitstel van betaling kunnen vragen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. 

Pandemie behoort niet tot het reguliere ondernemersrisico

De NVJ wijst de minister er op dat niet alle zelfstandige (foto)journalisten uit vrije wil zelfstandig zijn. Velen zijn ontslagen om alsnog als goedkopere kracht en als zzp’ers te worden ingehuurd. Bovendien hoort een pandemie niet tot het reguliere ondernemersrisico.

‘In deze onzekere tijden is het zaak om het hoofd koel te houden en om solidair te zijn met allen en vooral met de meest kwetsbaren in de maatschappij’, zegt Rosa García López, secretaris Zelfstandigen. ‘De NVJ maakt zich op dit moment sterk voor een noodfonds voor zelfstandige (foto)journalisten omdat zij hard worden getroffen.

Tientallen meldingen van getroffen (foto)journalisten

De NVJ heeft inmiddels tientallen meldingen binnengekregen van met name fotojournalisten. Vooral sport-, cultuur- en internationaal opererende (foto)journalisten lijken te worden getroffen. Dit geldt ook voor journalisten in het lezingencircuit of die lesgeven. Wetenschapsjournalisten krijgen juist meer opdrachten.’

Downloads