Pers mag aanwezig zijn bij sportwedstrijden

donderdag 1 oktober 2020

De pers mag aanwezig zijn bij sportwedstrijden. De sportpers wordt niet gezien als toeschouwers maar als beroepsgroep waarbij het niet mogelijk is dit vanuit huis te doen. Dit heeft de NOC*NSF donderdag laten weten. De NSP en NVJ lieten gisteren weten een uitzonderingspositie te willen voor de sportpers bij de covid-maatregel om geen publiek toe te laten bij (amateur)sportwedstrijden.

foto: Erald van der Aa

Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk, zowel lokaal, regionaal en landelijk, aldus NOC*NSF.

Wel moet een aantal regels in acht worden genomen (bekijk hier de informatie op de website van de Rijksoverheid):

  • Voor media geldt dat zij zich (als gebruikelijk) vooraf aanmelden maar ook registreren en een gezondheidscheck doen.
  • Om drukte te voorkomen kan de bond, club, of veiligheidsregio waar de sportwedstrijd plaatsvindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in totaal.
  • Uiteindelijk zijn de club en wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn.
  • De club/organisatie faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk en stroom zodat het werk goed kan worden uitgevoerd.
  • De organisatie geeft duidelijk aan waar pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen.
  • Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator. 
  • Media en coaches/sporters kunnen samen met de organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop.
  • De gezondheid van de sporters en de media staat daarbij voorop. Een mixed zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in acht wordt genomen, net als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De club(s) en/of organisatoren wordt geadviseerd dit vooraf te regelen en communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.
  • Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de coach/sporter geldt dat zij, net als sporters en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.

nvjacademylogo.png