Steun van ministerie OCW voor Fair Practice Code om positie freelancers bij publieke omroep te verbeteren

woensdag 20 juni 2018

De NVJ heeft de steun van het ministerie van OCW gevraagd en gekregen om een Fair Practice Code te ontwikkelen, die ervoor moet zorgen dat freelance (foto)journalisten en programmamakers een beter tarief krijgen en hun (auteurs)rechten beter gerespecteerd worden, te beginnen bij de publieke omroep.

(foto: Martine Krekelaar)

Het overleg dat de NVJ woensdag had met OCW volgt op het bezoek van minister Slob aan de Algemene Ledenvergadering van de NVJ eerder deze maand op 2 juni.

De ontwikkeling van een Fair Practice Code is een invulling van de zogenaamde arbeidsmarktagenda, waar de ministers Slob en Engelshoven zich voor wat betreft media en cultuur hard willen maken voor een betere positie van (freelance)makers binnen de media en cultuursector.

Ook heeft de NVJ gevraagd dat de overheid zelf zich als betere opdrachtgever richting (foto)journalisten gaat opstellen in het kader van aanbestedingen richting freelancers.

De NVJ zal later deze maand met de Publieke Omroep in overleg treden over de invulling van een Fair Practice Code. Daarnaast zal de NVF een afspraak maken met het ministerie van Algemene Zaken om een Fair Practice Code op te stellen voor fotojournalisten in het kader van fotografie-aanbestedingen. Het Ministerie van OCW erkent het belang van de Fair Practice Code en zal dit zowel bij de Publieke Omroep als bij de overheid uitdragen.

Motie verbetering onderhandelingspositie zzp’ers krijgt vervolg

Het ministerie van SZW publiceert aan het einde van de zomer een rapport over de mogelijkheid om collectief te onderhandelen in de creatieve sector. Naar aanleiding van de motie Ellemeet/Asscher ter verbetering van de onderhandelingspositie van onder andere fotojournalisten zal de focus komen te liggen op de journalistiek. De insteek is hoe er collectieve afspraken gemaakt kunnen worden zonder dat het Mededingsrecht de afspraken in de weg staat. De NVJ/NVF hebben daar een aantal concrete oplossingsrichtingen voor aangereikt.