Vierde en laatste aanvraagronde Noodfonds NVJ open

dinsdag 1 juni 2021

Freelance journalisten die financieel geraakt zijn door de coronacrisis en hun freelancepraktijk willen voortzetten kunnen vanaf nu voor de vierde en laatste keer een aanvraag indienen bij het Noodfonds van de NVJ. Tijdens deze aanvraagronde is het voor iedereen mogelijk een aanvraag te doen, ook als je in een eerdere ronde al een bijdrage uit het fonds hebt ontvangen.

De financiële bijdrage dient ter (gedeeltelijke) compensatie van inkomsten uit zelfstandige journalistieke werkzaamheden die je als gevolg van de coronacrisis bent misgelopen. De bijdrage kan variëren van € 1.000 tot maximaal € 5.000. De vierde en laatste aanvraagronde duurt van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Op de pagina Noodfonds NVJ vind je alle uitleg hoe je een aanvraag kunt indienen en welke documenten je hiervoor nodig hebt. Vanaf 1 juni komt op de pagina van Noodfonds het formulier online dat je voor een aanvraag moet insturen. Vervolgens ontvang je informatie over waar je je persoonlijke documenten naartoe kunt sturen. Binnen vier weken na sluiting van de indieningstermijn ontvang je bericht over het besluit.

Budget

Dit noodfonds wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de middelen van LIRA en is daarom gericht op freelance journalisten, die teksten of scripts schrijven voor print/digitale producties en radio/tv. Lidmaatschap van de NVJ of aansluiting bij LIRA is geen vereiste. Voor de regeling is een budget van maximaal € 400.000,- beschikbaar gesteld door Stichting LIRA. Het budget wordt verdeeld tussen de NVJ en de Stichting Steunfonds Auteurs van de Auteursbond, die de regeling gezamenlijk uitvoeren.

Beoordeling aanvraag

Het bestuur van de NVJ heeft een adviescommissie ingesteld die de aanvragen gaat beoordelen. Hierin hebben Agnes Koerts en René Bogaarts zitting.

Ga naar de pagina van het Noodfonds NVJ voor meer informatie.