Voorstellenbrief cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf: looneis 15 procent

donderdag 28 september 2023

De onderhandelingen over een nieuwe cao Uitgeverijbedrijf (UB) gaan op 12 oktober van start. De voorstellenbrief is donderdag naar de werknemersleden werkzaam bij het uitgeverijbedrijf gestuurd. De looneis luidt per 1 januari  2023 (met terugwerkende kracht) een structurele loonsverhoging van 10 procent en per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 5 procent. De leden kunnen hun stem uitbrengen over de inzet tot en met 8 oktober. Verschillende dagbladredacties voeren inmiddels acties om deze eis kracht bij te zetten.

Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

De onderhandelingen voor een nieuwe cao lijken dit jaar nog belangrijker dan voorheen, want werkenden hebben te maken met de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar! De torenhoge inflatie en prijsstijgingen zorgen ervoor dat de NVJ dit jaar met een hoge looneis aan tafel komt. Bovendien is dit een looneis die niet alleen naar de toekomst kijkt (2024) maar ook met terugwerkende kracht het verleden repareert. >> Hoe de looneis is opgebouwd en waarom kun je hier lezen 

Hieronder lees je beknopt de eisen. >> Ga hier naar de uitgebreide voorstellenbrief [pdf]

Looneis werknemers en freelancers

  • Per 1 januari  2023 (met terugwerkende kracht) een structurele loonsverhoging van 10%
  • Per 1 januari 2024 een structurele loonsverhoging van 5%
  • Deze verhogingen gelden óók voor freelancers 

Stagevergoeding

Stagevergoeding naar € 747,- per maand (niveau overheid)

Werkdruk

Monitoring werkdruk + mogelijke vervolgstappen

Pensioen

Voorstel aanpassing pensioenparagraaf naar een ‘solidaire premieregeling’

Duurzame inzetbaarheid

Vervroegd uitreden mogelijk maken voor oudere journalistieke werknemers

Signalen van redacties

Samen met journalisten dringt de NVJ al langere tijd aan op compensatie voor het koopkrachtverlies, maar de werkgeversorganisatie weigerde de cao tussentijds open te breken en verwees voor een oplossing naar de individuele mediaorganisaties. De signalen die redacties van verschillende dagbladen in de afgelopen weken afgaven aan de werkgevers hebben er inmiddels toe geleid dat werkgevers na een lange stilte toch overgaan tot eenmalige vergoedingen die het koopkrachtverlies moeten dekken. De inzet bij de cao-onderhandelingen is echter nog steeds een structurele loonsverhoging over 2022 en 2023 en vanaf 2024. De redacties van vrijwel alle dagbladen sluiten zich bij deze eis aan.

Downloads