Voorwaarden TOGS op een rijtje

maandag 18 mei 2020

De NVJ krijgt nog steeds veel vragen van leden binnen over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). We hebben de belangrijkste elementen van de regeling op een rijtje gezet.

TOGS is één van de noodmaatregelen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de vaste lasten, niet zijnde personeelskosten. Wie aan een uitgebreide lijst met voorwaarden voldoet, krijgt per onderneming eenmalig € 4.000,- (belastingvrij).

  • Kijk hier voor een volledig overzicht van alle voorwaarden. 

De aanvraag voor de TOGS-uitkering dient online te geschieden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan worden ingediend tot 26 juni 2020.

SBI-code

Een eerste vereiste voor een succesvolle aanvraag is een juiste SBI-code (standaard bedrijfsindeling). Met een SBI-code wordt aangegeven wat de belangrijkste activiteit van een onderneming is. De hoofd- of een nevenactiviteit van je onderneming moet op 15 maart 2020 geregistreerd zijn onder een van de vereiste SBI-codes. De SBI-codes voor fotografie (74.20.1) en voor de productie van films en televisieprogramma’s en het maken van geluidsopnamen (o.a. 59.11.1, 59.11.2 en 59.20) staan inmiddels op de TOGS-lijst.  

Als een bij de KvK geregistreerde SBI-code niet klopt of niet (meer) past bij de activiteiten van je bedrijf kan dit worden gemeld bij de RVO. Let echter wel op: deze melding is niet hetzelfde als een aanvraag

TOGS is alleen voor bedrijven die kunnen aantonen in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000,- omzetverlies te hebben vanwege de corona-maatregelen en in dezelfde periode ook € 4.000,- aan vaste lasten verwachten. Vaste lasten zijn de periodieke kosten die nodig zijn om het bedrijf draaiende te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de huur, energiekosten en kosten van vervoer. Ook de maandelijkse leasetermijnen of de afschrijvingslasten bij koop van (dure) apparatuur vallen onder het begrip vaste lasten. De tegemoetkoming is gericht op de lasten over de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, onder aftrek van andere ontvangen Corona-steunmaatregelen van de overheid. Voor eenmanszaken geldt, dat het eigen salaris van de ondernemer niet tot de vaste lasten mag worden gerekend.

Eigen opgang bij studio aan huis

Een andere belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een TOGS-uitkering is verder de eis dat de onderneming fysiek gevestigd moet zijn op een ander adres dan het privé-adres. Lang niet alle fotografen zijn in het bezit van externe bedrijfsruimte. Veelal wordt er gewerkt vanuit een studio aan huis. Gelukkig kunnen vanuit huis werkende fotografen ook een beroep doen op de TOGS-regeling. Voorwaarde hierbij is wel dat de studio aan huis afgescheiden is van de privéwoning en een eigen opgang heeft. Bij de aanvraag moeten hiervoor bewijsstukken worden aangeleverd. Dit kan in de vorm van een duidelijke foto van de eigen opgang, de belastingaangifte van het jaar 2019 waaruit blijkt dat de kosten en vaste lasten van de werkruimte fiscaal aftrekbaar zijn en/of een zakelijke huur- of koopovereenkomst.

Fotografen, fotojournalisten en cameramensen vallen in het kader van de TOGS onder de categorie ‘Gedupeerde ondernemingen in de toeleveringsketen’. Dit zijn de sectoren waarvan aannemelijk is dat zij vrijwel uitsluitend leveren aan direct gedupeerde ondernemingen en daardoor indirect getroffen worden door de overheidsmaatregelen. Voor deze bedrijven in de toeleveringsketen geldt een aanvullende eis. Zij moeten namelijk verklaren dat het omzetverlies van € 4.000,- wordt veroorzaakt doordat hun bedrijf voor minimaal zeventig procent van zijn omzet afhankelijk is van direct gedupeerde ondernemingen of van activiteiten die als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 verboden zijn of ontraden worden.

Behandeling aanvraag

De RVO streeft er naar een aanvraag binnen drie weken te behandelen. Na goedkeuring van een aanvraag wordt het bedrag binnen een aantal werkdagen op de zakelijke rekening gestort. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. De RVO kan het bedrag herzien of terugvorderen tot vijf jaar na ontvangst. 

Inspanning NVJ voor verruiming voorwaarden TOGS

Van de leden van de NVJ hebben vooralsnog alleen sommige fotojournalisten, fotografen en cameramensen toegang tot de TOGS. De NVJ blijft zich inspannen om de voorwaarden van de TOGS te verruimen en daarnaast ook schrijvende freelance journalisten toegang te geven tot deze regeling.


  • Op onze FAQ-pagina vind je veelgestelde vragen voor freelancers en werknemers over de coronacrisis