Welke verhoging krijg jij?

donderdag 18 januari 2024

In 2024 gaan de lonen en tarieven omhoog bij DPG Media, FD Media en Mediahuis. Rondom de 20ste januari komen de eerste salarisstrookjes binnen in je mailbox. Of worden deze maand je eerste freelance opdrachten van 2024 uitbetaald. Wat moet je weten om te achterhalen of jouw verhoging klopt? Hoe is de verhoging voor freelancers berekend? En hoe zit het met de groep werknemers en freelancers die dit jaar vooralsnog buiten de boot vallen? Milen van Boldrik, secretaris Freelance, en Paul Teixeira, secretaris Dagbladen, geven antwoord op veelgestelde vragen.  

Hoe zit het ook alweer met de afspraak over de verhoging?

Na meerdere werkonderbrekingen en een stakingsdreiging heeft de NVJ in december met DPG Media, FD Media en Mediahuis afspraken kunnen maken over een loon- en tariefsverhoging voor 2024 en 2025. Hierdoor werd een staking in de tweede helft van december afgewend.

De verhogingen zijn per 1 januari ingegaan: €240 + 3,5% en per 1 januari 2025 volgt een indexatie van 2%. Een nominaal bedrag - die €240 dus - is een vast bedrag in plaats van een percentage. Vooral werknemers met een lager salaris profiteren procentueel meer van een nominaal bedrag.

Welke verhoging kunnen werknemers verwachten?

Een paar voorbeelden: 

 

Bruto salaris

€240 +3,5% Verhoging In procenten
  €4000 €240 + 140 €380 9,5%
  €4500 €240 + 157,50 €397,50 8,8%
  €5000 €240 + 175 €415 8,3%
  €5500 €240 + 192,50 €432,50 7,9%
  €6000 €240 + 210 €450 7,5%
  €6500 €240 + 227,50 €467,50 7,2%

Hoe ziet de tariefsverhoging voor freelancers eruit?

Omdat nominale bedragen voor elk salarisniveau een ander percentage vertegenwoordigen, is het lastig te zeggen welke tariefsverhoging voor jou fair zou zijn. Wat het dichtst in de buurt komt, is om het gemiddelde salarisniveau op jouw redactie als uitgangspunt te nemen. Is het gemiddelde salaris €4000 dan zou jouw verhoging rond 9,5% moeten zijn. Je kunt dus stellen dat de gemiddelde tariefstijgingen tussen de 7,2% en de 9,5% liggen. Per 1 januari 2025 ontvang je nog eens 2% – gelukkig is dat wel een percentage en is hier geen onduidelijkheid over.

Wat raden jullie freelancers aan om hun juiste percentage te achterhalen?

Een aantal dagbladtitels heeft hun freelancers op de hoogte gebracht met daarbij een heldere uitleg. Wanneer je vragen hebt, raden we je aan om bij je hoofdredactie na te gaan waarop jouw percentage is gebaseerd – en dan specifiek welk salaris wordt gehanteerd. Is je vraag onvoldoende beantwoord, neem dan even contact op met de NVJ.

Wordt de afspraak over de koppeling van freelance tarieven aan de cao-verhogingen eenmalig toegepast, of krijgt deze een permanent karakter zoals in de Werkcode DPG Media?

We zijn erg blij dat we een afspraak met Mediahuis hebben kunnen maken over de tarieven voor de komende twee jaar. Uiteraard willen we graag dat het standaard wordt om voor freelancers jaarlijks een verhoging toe te passen. Dat geldt dan voor alle uitgeverijen. Dit is een onderwerp dat verder aan de freelance-cao tafel moet worden besproken.

Hoe zit het met de uitgeverijbedrijven waarmee geen afspraak over een verhoging is gemaakt?

DPG Media en Mediahuis vertegenwoordigen 80% van de uitgeverijsector. Met de resterende 20% – zo’n 15 bedrijven – hebben we helaas geen afspraak kunnen maken. Hieronder vallen onder andere Hearst, Springer, Audax, Misset en Vakmedianet. Werknemers en freelancers ontvangen per januari geen loons- of tariefsverhoging. Uitgeverij Roularta keert het oorspronkelijke eindbod uit dat door de NVJ-leden eerder is afgewezen. Zodra er een cao-akkoord is met de werkgevers, dan worden de nieuwe afspraken met terugwerkende kracht ingevoerd.

Kunnen de werknemers en freelancers die bij deze uitgeverijen werken enige invloed uitoefenen zodat ook met deze werkgevers een afspraak gemaakt kan worden?

Jazeker. Neem als voorbeelden DPG Media en Mediahuis. Dankzij de collectieve kracht van werknemers en freelancers konden we daar afspraken maken over koopkrachtcompensatie. De bereidheid om gezamenlijk op te treden en actie te voeren, zorgde voor een betere loon- en tariefsaanpassing dan aan de cao-tafel was voorgesteld.

Collectief optreden is een krachtig middel. We snappen echter de aarzeling bij een deel van onze achterban, gezien het verleden van sommige bedrijven dat gepaard ging met overnames, rompredacties en een constante dreiging van inkrimping. Toch kunnen we daadwerkelijk iets bereiken met de hulp van actieve leden en niet-leden. De waarde van het vak en de waardering en erkenning van de journalisten behoren hier even hoog te zijn. We zouden daarom graag informeel in gesprek gaan met de redacties om te kijken hoe wij kunnen helpen. Heb je zelf vragen, opmerkingen of behoefte aan een gesprek, mail dan vrijblijvend naar Paul Teixeira of Matthijs Valent (werknemers) of Milen van Boldrik of Lisa Koetsenruijter (freelancers).

Ondanks de afspraken met een deel van de werkgevers is er nog geen cao-akkoord. Hoe nu verder?

We zitten inderdaad nog steeds in een impasse. Zoals gezegd is het eindbod door de leden van de NVJ en de andere bonden verworpen en dat zorgt ervoor dat we geen basis hebben om weer aan de cao-tafel te zitten. Behalve de looncomponent moeten er ook andere onderwerpen worden besproken, zoals pensioen, het generatiepact en onderwerpen op de zogeheten freelance tafel. Maar al deze zaken raken steeds weer de financiële component. We willen wel benadrukken dat we linksom of rechtsom een cao gaan afsluiten. We zijn welwillend en bereid om verder te praten. Het is aan de werkgevers om in beweging te komen.


Lidmaatschap van de NVJ loont

Dit werk kunnen we alleen doen met de stem en steun van onze leden. En hoe meer leden, hoe beter je werkvoorwaarden. Dankzij onze leden hebben we afspraken met DPG Media, FD Media en Mediahuis kunnen maken.

Word vandaag nog lid en ontvang het eerste jaar 25% korting

Je hebt je lidmaatschap al levenslang terugverdiend bij een 0,5% cao-verhoging. Zo zie je maar, het lidmaatschap van de NVJ loont! Bekijk de voordelen van het lidmaatschap en word lid met 25% korting.

Maak je collega lid van de NVJ en verdien 25 euro

Ben je al overtuigd lid van de NVJ? Nodig je collega’s uit om met 25% korting lid te worden. Samen staan we sterk, samen maken we het verschil.