Bod werkgevers cao Uitgeverijbedrijf volstrekt ontoereikend

dinsdag 17 oktober 2023

De werkgevers in de uitgeverijsector hebben maandagochtend de loonruimte voor de cao-onderhandelingen bekendgemaakt: 6 procent voor 2024 en 3 procent voor 2025. Ook vinden de werkgevers dat een koppeling tussen de cao-ontwikkeling en freelancetarieven ‘niet thuishoort in het cao-overleg’, schrijven zij in hun notitie. De NVJ vindt de notitie volstrekt ontoereikend en houdt – na overleg met vertegenwoordigers van alle dagbladredacties – vast aan een reële koopkrachtreparatie voor werknemers en freelancers. 

Hoofd Werkvoorwaarden Wais Shirbaz spreekt zo'n 250 DPG-medewerkers toe tijdens het 'koffiemoment' op 5 oktober bij het INIT-gebouw. Foto: Dingena Mol

‘De werkgevers doen alleen een voorstel voor de toekomst’, licht NVJ-secretaris Paul Teixeira toe. ‘Ze gaan daarmee volledig voorbij aan het koopkrachtverlies in 2022-2023 dat meer dan een maandsalaris betreft. Daarnaast betrekken ze in de door hen geschetste loonontwikkeling ten onrechte zaken als individuele periodieken, promoties en overheidssteun.’

De inzet van de NVJ bij de cao-onderhandeling is een loonsverhoging van 15 procent, gebaseerd op de inflatiecijfers van het CBS. De NVJ kijkt hiervoor naar het verleden (10 procent koopkrachtverlies in 2022-2023) en naar de toekomst (5 procent, in lijn met de verwachte inflatie in 2024 en de FNV). > Lees de toelichting waarom de NVJ 15 procent eist

Loonachterstand van 10% compenseren

De werkgevers stellen in de notitie dat de uitgeverijsector voor grote uitdagingen staat. Zo presenteren ze de overstap van print naar digitaal als tegenvaller. ‘Maar deze ontwikkeling is al jaren gaande’, zegt Teixeira, ‘en de winstmarges van de twee grote concerns vertonen geen enkele verschraling.’

DPG keerde over 2022 80 miljoen euro dividend uit aan de aandeelhouders, net zoveel als in recordjaar 2021. Ook bij Mediahuis steeg het uitgekeerde dividend met 17 procent tot 35 miljoen. ‘Wij blijven dan ook bij ons standpunt: het zijn gezonde bedrijven die de in 2022-2023 opgelopen loonachterstand van 10 procent moeten compenseren.’

Tarieven freelancers indexeren met cao-loonsverhoging

Het tweede pijnpunt in de notitie is dat werkgevers tijdens de cao-onderhandeling weigeren te praten over een koppeling tussen de loonontwikkeling en de freelance tarieven. ‘Het is onbegrijpelijk’, zegt secretaris Zelfstandigen Milen van Boldrik. ‘Maandenlang hebben de directies van de grote uitgeverijen verwezen naar de cao-tafel. Daar zouden de grieven worden gehoord, en nu mag het niet meer over een rechtvaardige tariefsverhoging van freelancers gaan.’

De werkgevers vinden dat dit onderwerp niet thuishoort in een cao-overleg en willen met hun achterban onderzoeken of hierover een afspraak te maken is buiten de cao. Een achterhaald standpunt, volgens Van Boldrik, omdat de mededingingregels op Europees en Nederlands niveau zijn aangepast. Freelancers mogen hierdoor collectief (laten) onderhandelen over hun tarief. Dat is dan ook al gebeurd: er zijn al vele cao’s afgesloten waarin ook afspraken over freelancers zijn gemaakt.

‘We willen best aan een andere tafel voor freelancers verder praten, maar het uitgangspunt is dat de tarieven geïndexeerd worden met tenminste de cao-loonsverhoging. Deze gesprekken zullen dan ook gelijktijdig met de cao-onderhandelingen moeten plaatsvinden.’ > Lees ook waarom cao-onderhandelingen voor freelancers van belang zijn

Werknemers en freelancers eensgezind en solidair

De NVJ heeft gistermiddag tijdens het actieoverleg met vertegenwoordigers van vrijwel alle redacties de notitie besproken. De ontsteltenis is groot, zegt Teixeira. ‘Het startbod van de werkgevers doet in de verste verte geen recht aan het koopkrachtverlies en de waarde van het journalistieke vak.’

Werknemers en freelancers trekken gezamenlijk op, zoals de acties van journalisten bij NRC en DPG Media laten zien. ‘Onze achterban weet dat het gezonde bedrijven zijn, dat er ruimte is. Ze vinden de notitie dan ook volstrekt ontoereikend en zullen dat ook duidelijk maken.’

 


Bekijk Cao-onderhandeling Uitgeverijbedrijf voor het laatste nieuws en alle relevante informatie.

Met meer leden behalen we een beter cao-resultaat. Nodig jij je collega uit om lid te worden? Heel graag. Dan sturen wij je collega een e-mail waarin we naar jou verwijzen.