NVF stuurt mediabedrijven ultimatum fototarieven en auteursrecht

donderdag 20 december 2018

De NVF wil dat mediabedrijven zich committeren aan toekomstbestendige fototarieven en stelt hen schriftelijk drie eisen: indexatie van de tarieven met 14% (inflatiecorrectie vanaf 2010); het gelijkstellen van online tarieven aan printtarieven; zeggenschap over auteursrechten. Als de mediabedrijven niet bereid blijken om op korte termijn in gesprek te gaan en tegemoet te komen aan de eisen, volgt op 25 januari een landelijke actiedag.

In de brief die samen met DuPho donderdag is gestuurd aan ANP/Hollandse Hoogte, de Persgroep, TMG, MGL, Sanoma, SPN en NDC vraagt de NVF om in januari met de fotojournalisten in gesprek te gaan over collectieve afspraken met betrekking tot de drie eisen:

  • indexatie van de tarieven met 14% (inflatiecorrectie vanaf 2010);
  • het gelijkstellen van online tarieven aan printtarieven;
  • zeggenschap over auteursrechten.

In de brief wordt de hachelijke situatie beschreven waarin de fotojournalistiek en fotojournalisten zich op dit moment bevinden. Zo dreigt het ANP de fototarieven in 2019 drastisch te verlagen. Dit heeft een reden: klanten van het ANP zijn nauwelijks nog bereid om voor foto’s te betalen.  Dus ziet het ANP haar kans om in navolging van haar klanten de tarieven  naar beneden bij te stellen.  Als media al geen waarde hechten aan fotojournalistiek, wie dan wel?

Toekomstbestendige tarieven

Fotojournalisten willen dat alle opdrachtgevers zich committeren aan toekomstbestendige fototarieven. Voor alle media geldt ‘digital first’. De verwachting is dat binnen vijf a zeven jaar kranten en tijdschriften vrijwel uitsluitend nog online verschijnen.  Elk jaar neemt de digitale omzet toe maar dit staat in schril contrast met de tarieven die voor online foto’s worden betaald. De Persgroep betaalt €15 (€42 voor print/regio) voor een online foto en TMG €20 (€50 voor print/ regio). Dit zijn geen tarieven waar fotojournalisten van kunnen leven, aldus de NVF. Fotojournalisten nemen niet langer genoegen met het antwoord ‘we kunnen het niet betalen’ of ‘we onderhandelen niet collectief maar individueel’.

  • Ga hier naar de brief aan de mediabedrijven [pdf]

‘We gaan een vuist maken’

Volgens Eric Brinkhorst, voorzitter van de NVF, is het nu of nooit. ‘De markt ligt echt op z’n kop. We hebben gemerkt dat iedereen die we spreken meedoet en actiebereid is.’ Uit de bijeenkomsten die de NVF in de afgelopen weken organiseerde, bleek dat steeds meer fotojournalisten zich aansluiten. ‘Als ik de sfeer proef op dit moment gaan er veel fotojournalisten meedoen aan de actie, indien de mediabedrijven niet met ons in overleg willen. Reken maar dat we dan op 25 januari een vuist gaan maken.’

  • Lees hier het interview met Eric Brinkhorst

Na de bijeenkomsten is een werkgroep van zeven fotojournalisten samen met het bestuur van de NVF aan de slag gegaan met de input van de meer dan honderd fotojournalisten die op de bijeenkomsten afkwamen. Hieruit volgt een actietraject waarbij de volgende data van belang zijn: 3, 4, 15 en 25 januari.

  • 3 en 4 januari - Op deze dagen zal een belteam van fotojournalisten collega’s uit hun netwerk bellen met de oproep om zich aan te sluiten. Wil je mee bellen? Je bent van harte welkom! Stuur een e-mail aan Floor Milar, fmilar@nvj.nl
  • 15 januari -  Kick-off bijeenkomst in Hotel Van Der Valk Houten. Tijdens deze bijeenkomst wordt de inhoud van de landelijke actiedag op 25 januari besproken
  • 25 januari - Landelijke actiedag

Locaties en tijden worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via de actiepagina 

Registreren

Om mee te kunnen doen aan de actiedag op 25 januari registreer je je eerst via het registratieformulier. Hier geef je ook aan of je denkt aanwezig te zijn bij de Kick-off bijeenkomst op 15 januari.

  • Meedoen aan de actie van de fotojournalisten? Kijk op onze actiepagina en meld je vandaag nog aan. Laten we de fotojournalistiek toekomstbestendig maken!

#fotojournalistiekheefteenprijs