NVJ en Genootschap Hoofdredacteuren eerste aanspreekpunten namens media

dinsdag 31 maart 2020

De NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren zijn steeds in overleg met het crisisteam en NCTV, zodat er tijdig een heldere regeling of instructie komt om te waarborgen dat de pers zijn werk kan blijven doen. Bijvoorbeeld met betrekking tot het werk op de openbare weg en het kunnen bereiken van redacties/ werkplekken. De afspraak is dat de NVJ en het Genootschap hierin als eerste aanspreekpunten fungeren namens de media.

De NVJ krijgt veel vragen van leden en redacties hoe kan worden gegarandeerd dat de pers zijn werk kan blijven doen, mochten er in Nederland verdergaande beperkende maatregelen van kracht worden.

We houden jullie via NVJ.nl op de hoogte, wanneer hierover nadere afspraken zijn gemaakt, mochten er beperkende maatregelen aan de orde zijn.

Onze inzet is dat een NVJ/IFJ perskaart, een LPP-perskaart of een perskaart en/of opdrachtgeversbrief vanuit een gerenommeerd mediabedrijf afdoende moet zijn om ongehinderd te kunnen blijven werken.

nvjacademylogo.png