NVJ/NVF uitermate teleurgesteld: overheid negeert aanbestedingsadvies opdrachtfotografie compleet

dinsdag 13 september 2022

Een jaar geleden kondigde het ministerie van Algemene Zaken nieuwe fotografie-aanbestedingen aan voor de Rijksoverheid. Tot nu toe was deze opdrachtfotografie aanbesteed bij 40 individuele fotografen. Met de nieuwe aanbesteding zal één partij alle fotografieopdrachten voor de Rijksoverheid gaan doen. Er zijn over deze aanbesteding Kamervragen gesteld, er is door verschillende groepen gelobbyd, en de NVJ heeft een klacht ingediend. Hoe is dit proces verlopen en wat is de uitkomst?


foto: Peter Hilz - ANP / Hollandse Hoogte

Wat voorafging

Veel NVF-leden maakten zich zorgen en vroegen zich af of deze aanbesteding is toegestaan en wel wenselijk is voor de individuele freelance fotograaf. Voor opdrachtfotografie sloot de overheid tot voor kort rechtstreeks afzonderlijke overeenkomsten met fotografen die doorgaans op freelancebasis werken. Bij de nieuwe aanbesteding is gekozen voor een contract met één partij die alle vormen van de gewenste opdrachtfotografie zal verzorgen voor alle aangesloten ministeries, rijksdiensten en agentschappen. Hierdoor is volgens de NVJ de rechtstreekse toegang tot deze opdrachten voor freelancers en kleine marktpartijen niet langer gewaarborgd. 

Klacht NVJ gegrond verklaard

NVJ/NVF ondernam juridische actie samen met NVJ-lid en fotograaf Roel Dijkstra. Met hulp van een gespecialiseerd team van aanbestedingsadvocaten is bij het officiële Klachtenmeldpunt inzake aanbestedingen UBR|HIS een klacht ingediend. Dit meldpunt heeft de klacht gegrond verklaard. In het advies van 8 augustus 2022 stelt het Klachtenmeldpunt de NVJ/NVF en Roel Dijkstra volledig in het gelijk. Het meldpunt is van mening dat deze gang van zaken niet strookt met de bedoeling van de wetgever om de kansen van het MKB bij zulke aanbestedingen daadwerkelijk te vergroten.

Download hier de volledige reactie van het Klachtenmeldpunt.

Teleurgesteld – overheid negeert advies

Volgens het meldpunt is niet overtuigend gebleken dat het ministerie in voldoende mate rekening heeft gehouden met de aard en samenstelling van de fotografiemarkt, die voor een groot deel uit individuele fotografen bestaat. Ook vraagt het Klachtenmeldpunt zich af of fotografen door de gekozen opzet niet juist administratieve moeten doen. Verder wijst het meldpunt op de rechtsstatelijke rol van de fotografiebranche en het belang van mediapluralisme.

Het Klachtenmeldpunt heeft het ministerie geadviseerd om de aanbesteding on hold te zetten. Het meldpunt raadt aan om met de nodige zorgvuldigheid te (laten) onderzoeken of de gekozen aanbestedingsopzet recht doet aan de specifieke kenmerken van de markt en of de gekozen route wenselijk en passend is in de fotografiebranche. Nu blijkt tot teleurstelling van de NVJ/NVF dat het ministerie van Algemene Zaken dit advies in de wind slaat en de aanbesteding ongewijzigd en zonder nader onderzoek of betere motivering voortzet.

Hoe verder?

De NVJ/NVF en Dijkstra vinden het negeren van het onafhankelijke advies kwalijk en roepen de politiek op zich hierover (opnieuw) uit te spreken. De NVJ gaat zich daarvoor inzetten. Wij vragen jou daarom dit bericht binnen je netwerk van belanghebbenden door te sturen voor publicitaire ondersteuning.

Hierover is eerder geschreven:

Oproep: Meld je aan voor de werkgroep aanbesteding fotografie diensten Rijksoverheid | Nederlandse Vereniging van Journalisten (nvj.nl)

Heb je vragen of opmerkingen hierover, dan kun je contact opnemen met NVF-secretaris Milen van Boldrik via mvanboldrik@nvj.nl.