Ik word in een andere salarisschaal geplaatst dan vermeld in de vacature.

Ik ga bij een publieke omroep werken als redacteur/verslaggever en ik word ingedeeld in salarisschaal F ondanks dat er een vacature was voor redacteur/verslaggever G. Alle andere collega’s zitten in G. Het argument is dat ik nog te weinig ervaring heb en dat schaal F als een aanloopschaal moet worden gezien. Over twee jaar zou ik naar G kunnen. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, dat mag niet zomaar. In de cao Publieke Omroep bestaan al heel lang geen aanloopschalen meer. Je moet worden ingedeeld conform de zwaarte van de functie. In het salarisgebouw zijn referentiefuncties opgenomen, waarmee je functie van redacteur/verslaggever vergeleken dient te worden en waaruit de salarisschaal voortvloeit.

Bij die indeling gaat het dus om de functie, niet om de persoon die het werk doet. Oftewel, het gaat om de stoel, niet om degene die er op zit. De omroep heeft je aangenomen en daarmee de conclusie getrokken dat je voldoende gekwalificeerd bent voor de functie. En er stond een G-functie open, niet een F-functie. Dan kan je niet opeens in een lagere schaal gezet worden.

Als de omroep de inschaling niet wil aanpassen, dan kan je daar via een interne bezwaarprocedure bezwaar tegen maken. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan je de kwestie aanhangig maken bij de Beroepscommissie Toetsingsprocedure Functie-indelingen. De Beroepscommissie bestaat uit vier leden namelijk twee werkgeversvertegenwoordigers uit de omroep en twee werknemersvertegenwoordigers door de werknemersorganisaties te benoemen. Daarnaast fungeert de NPO-functiewaarderingsdeskundige namens werkgevers en werknemersorganisaties als niet stemgerechtigde secretaris/deskundige. De commissie kijkt of de functie goed is ingedeeld, niet of de werknemer voldoende ervaring heeft. Nu de functie formeel is ingedeeld in G, zou je ook het salaris van G moeten ontvangen.

Petra Oudhoff, NVJ Advocaten & Juristen


De afdeling Advocaten & Juristen van de NVJ kan je juridische bijstand geven bij procedures. Ze zijn te bereiken via mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

juridisch mag dat zomaar