Mag ik mijn overeenkomst wijzigen?

Sinds enige jaren werk ik met veel plezier als freelance journalist voor een vaste opdrachtgever. De opdrachten zijn afwisselend en uitdagend. Ik verscheen regelmatig op kantoor om te overleggen en vergaderingen bij te wonen. Nu wordt het me door de getroffen corona-maatregelen erg moeilijk gemaakt om aan mijn verplichtingen te voldoen. Voorlopig moet ik het doen met een provisorische werkplek in een druk huis. Hierdoor kan ik de verplichtingen uit mijn overeenkomst niet volledig nakomen. Ik wil graag voor deze opdrachtgever blijven werken en de overeenkomst dan ook wijzigen. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, dat mag niet zomaar. Hoofdregel is dat afspraken moeten worden nagekomen. Contracten  kunnen normaal gesproken niet zomaar eenzijdig worden aangepast zonder een schadevergoeding te betalen aan de wederpartij.

De wet kan uitkomst bieden in gevallen waarin nakoming weliswaar lastig maar niet geheel onmogelijk is. Als de nakoming geheel onmogelijk is heeft wijziging van de overeenkomst immers geen zin.

Allereerst kijk je naar de overeenkomst. Is er bij het sluiten van de overeenkomst rekening gehouden met het risico  van een pandemie? Hoogstwaarschijnlijk niet. In sommige contracten staat echter wel een regeling voor het geval zich zogenaamde ‘onvoorziene omstandigheden’ voordoen. In dat geval bepaalt de tekst van de overeenkomst wat er vervolgens gebeurt. Denk hierbij aan een verplichting om opnieuw in onderhandeling te treden. Indien de overeenkomst geen bepaling voor dit soort gevallen bevat, kan de wet mogelijk uitkomst bieden. Vereist is dan wel dat er sprake is van een onvoorziene omstandigheid én dat de opdrachtgever in redelijkheid niet van je mag verwachten dat de overeenkomst in stand blijft. Met het oog op de veranderde thuissituatie, waardoor je niet of nauwelijks op kantoor kunt verschijnen,  zal de opdrachtgever in alle redelijkheid waarschijnlijk geen volledige naleving van de overeenkomst mogen verwachten. Dat er met de coronacrisis sprake is van een onvoorziene omstandigheid behoeft geen betoog.

Je kunt dan naar de rechter stappen om de overeenkomst op grond van onvoorzienbare omstandigheden geheel, gedeeltelijk of tijdelijk te laten ontbinden dan wel te wijzigen.

Met het oog op de toekomst is het uiteraard beter in gesprek te gaan met de opdrachtgever. De coronacrisis raakt iedereen maar is tijdelijk van aard. Mogelijk kan er creatief worden omgegaan met de problemen die je ondervindt als gevolg van de huidige situatie.

Sacha Schraven,  NVJ Advocaten en Juristen


Heb je ook een kwestie die je aan onze juristen wil voorleggen? Mail: juridisch@nvj.nl of kijk op nvj.nl/rechtshulp

corona mag dat zomaar