Mag ik zomaar worden overgeplaatst?

Ik werk als redacteur economie bij een dagblad en nu word ik tegen mijn zin overgeplaatst naar de eindredactie. Ik heb daar helemaal geen zin in, maar mijn chef zegt dat ik dit gewoon moet gaan doen. Mag dat zomaar?

Antwoord

Nee, niet zomaar. In principe moeten werkgever en werknemer het eens zijn over de functiewijziging. Daarbij is wel van belang hoe die functie in de arbeidsovereenkomst is omschreven. Als daar staat dat je ‘redacteur economie’ bent, heb je een veel sterkere positie dan wanneer er ‘algemeen redacteur’ staat.

Echter, in de cao Uitgeverijbedrijf is geregeld dat als het bedrijfsbelang dat vereist, er bij uitzondering andere dan de overeengekomen werkzaamheden aan de journalist kunnen worden opgelegd (artikel 2.8 lid c). Daarbij kan je denken aan een kortdurende vervanging van een zieke collega.

Ook kan er een eenzijdig wijzigingsbeding in je arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. Dan mag de werkgever de functie eenzijdig wijzigen, maar dan moet de werkgever wel een zodanig zwaarwichtig belang hebben dat de belangen van de werknemer daarvoor redelijkerwijs moeten wijken. Dat is niet zo snel het geval. De vraag is dus waarom die functiewijziging nodig is en of er voldoende rekening gehouden is met de belangen van de werknemer.

Mocht er geen eenzijdig wijzigingsbeding zijn, dan nog moet de werknemer soms akkoord gaan met een wijzigingsvoorstel. Dat blijkt uit diverse rechterlijke uitspraken, waarvan het arrest Stoof/Mammoet het bekendste is. Uitgangspunt is goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Er moet sprake zijn van gewijzigde omstandigheden zodat de werkgever een goede reden heeft voor het doen van een wijzigingsvoorstel. Ook moet het voorstel zodanig redelijk zijn dat aanvaarding daarvan in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd. Daarbij gelden alle omstandigheden van het geval. Een voorstel wordt bijvoorbeeld al redelijker als je de functie slechts tijdelijk hoeft te doen, als er een terugkeergarantie naar je eigen functie is opgenomen, als je collega’s ook regelmatig de sjaak zijn of als je niet verder hoeft te reizen dan eerst. Dat zijn allemaal zaken waarover je kunt onderhandelen voordat je zou ingaan op het voorstel tot overplaatsing.

Kortom, de reden voor de functiewijziging speelt een grote rol voor de beantwoording van de vraag of je die moet aanvaarden, maar zeker ook de wijze waarop rekening gehouden wordt met je belangen. Simpelweg gedwongen worden tot een andere functie kan niet zomaar.

Petra Oudhoff, jurist NVJ

Beeld: TRIK

freelancers juridisch Linkinbio_NVJ mag dat zomaar omroep plus uitgeverijbedrijf Vers in de Pers (ViP) werknemers zelfstandigen