Mag de werkgever mij verplichten mee te doen aan een bedrijfsuitje?

Elk jaar wordt bij ons een bedrijfsuitje georganiseerd, waarbij ernstig aangedrongen wordt op deelname. Hoewel het geheim is wat we gaan doen, gaat het gerucht dat we van de Euromast gaan abseilen. Dat lijkt me doodeng. Mag de werkgever mij verplichten om mee te doen?

Antwoord

Elk jaar wordt bij ons een bedrijfsuitje georganiseerd, waarbij ernstig aangedrongen wordt op deelname. Hoewel het geheim is wat we gaan doen, gaat het gerucht dat we van de Euromast gaan abseilen. Dat lijkt me doodeng. Mag de werkgever mij verplichten om mee te doen?

Dat hangt ervan af hoe gevaarlijk het uitje is. Helaas gaat het nogal eens fout bij bedrijfsuitjes, zoals zeer recent twee speedboten die in België op elkaar klapten met twintig gewonden tot gevolg. De rechter heeft zich al diverse malen uit moeten spreken over de aansprakelijkheid tijdens bedrijfsuitjes. Daarbij ging het over –al veel eerder- varen met speedboten, terreinrijden met landrovers, een ballonvaart en rollerskaten. Al deze uitjes resulteerden in ongelukken.

Deelname aan een bedrijfsuitje is zelden formeel verplicht, maar vaak wordt het wel als een sociale verplichting ervaren. Zeker als gesteld wordt dat het bedoeld is om de “onderlinge band en teamspirit te versterken”, is het voor een werknemer vrijwel onmogelijk om zich er aan te onttrekken. Dit geldt al helemaal als je een leidinggevende functie hebt, waarbij je het goede voorbeeld moet geven.

In zo’n situatie geldt al snel dat het uitje wordt gezien als “door de werknemer te verrichten werkzaamheden”. In dat geval heeft de werkgever een zware zorgplicht voor het wel en wee van de werknemer. Mocht de werknemer toch iets overkomen, dan is de werkgever aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij er alles aan gedaan heeft om te voorkomen dat letsel of andere schade optrad, of als zij er sprake was van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De werkgever kan zich dan niet achter de evenementenorganisatie van de Euromast verschuilen. Dit zou pas anders zijn indien deelname volstrekt vrijwillig is. Mocht er dan toch wat gebeuren, dan zou de evenementenorganisatie aangesproken kunnen worden. Dergelijke organisaties laten echter voor aanvang van het evenement vaak een formulier tekenen waarin aansprakelijkheid wordt afgewezen. De werkgever zou bij vrijwillige deelname toch aansprakelijk kunnen zijn indien hij zich niet als goed werkgever gedragen zou hebben. Dat kan het geval zijn bij een zeer gevaarlijk uitje. Abseilen van de Euromast valt zeker in die categorie. Een evident gevaar kan dus ook bij min of meer verplichte deelname een reden kunnen zijn om het deelname aan het uitje te weigeren.

mag dat zomaar